Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Ograniczenie dla kotłów biomasowych wycofane

Przypomnijmy, iż zatwierdzono zmianę w Programie Czyste Powietrze w zakresie zapisów obowiązujących dla wniosków składanych od 1 lipca 2019 roku w zakresie ograniczenia dla kotłów na biomasę.

Zmiana dotyczy usunięcia ograniczenia w finansowaniu kotłów na biomasę od 1 lipca 2019 r. (Program priorytetowy – pkt 6.7, lit. C, podpunkt VII).

Poniżej w tabeli pokazujemy wycinek z zapisów Programu jaki był przed zmianą  i jak będzie wyglądał po zmianach:

INFOGRAFIKA| Czyste Powietrze w 2019 roku

Wskazówki do rozliczenia dotacji w Czystym Powietrzu!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.