Ponad 80 organizacji, firm i instytucji wzywa do poprawienia ustawy o odnawialnych źródłach energii przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, na którym ma odbyć się drugie czytanie ustawy.

 
Są wśród nich agencje energetyczne, klastry, organizacje rolnicze i samorządowe, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe, firmy doradztwa energetycznego, organizacje biznesowe zrzeszające producentów urządzeń wytwarzających energię, organizacje młodzieżowe. Wszyscy krytyczne oceniają obecną wersję ustawy.
 
– Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy nie daje szans na rozwój energetyki obywatelskiej, nie wspiera małych, lokalnych źródeł energii, nie zwiększa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i nie poprawia warunków dla lokalnego rozwoju gospodarczego – a mógłby wszystkie te korzyści przynosić. – wyjaśnia Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji klimatycznej, członek Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. – Ustawa nie służy rozwiązywaniu problemów w energetyce, konserwuje uprzywilejowanie nieefektywnych technologii oraz skutkować będzie zepchnięciem energetyki rozproszonej na margines.
 
– Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Potrzebne jest wprowadzenie taryf gwarantowanych (FiT) dla najmniejszych prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, rozszerzenie definicji prosumenta o wszystkie podmioty użytkujące mikroinstalacje, np.: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, stworzenie warunków do rozwoju produkcji ciepła z rozproszonych odnawialnych źródeł, wycofanie się z dalszego wspierania wielkoskalowego współspalania biomasy. 
Bez tych zmian ustawa nie powinna zostać przyjęta. 
 
Kliknij TUTAJ aby pobrać list.
 
Lista organizacji, firm i instytucji popierających list:
 
1-23 Urszula Stefanowicz, Rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej
Członkowie: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
2 Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej
3 Mariusz Wójcik, Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
4 Monika Szymańska, Prezes, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
5 Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich
6 Krzysztof Gorczyca, Prezes, Towarzystwo dla Natury i Człowieka.
7 Mieczysław Koch, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO)
8 Janusz Starościk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych
9 Leszek Kuliński, Przewodniczący zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
10 Grzegorz Barzyk, właściciel, Dr Barzyk Consulting
11 Franciszek Ciecierski, „CIECIERSKI” Instalacje
12 Tadeusz Jassa, Prezydent Korporacji, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
13 Edmund Wach, Prezes Zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
14 Andrzej Koniecko, Prezes, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
15 Jan Popczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster3x20
16 Andrzej Guła, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
17 Tomasz Waśniewski, Społeczny Komitet „STOP Odkrywce” (członek założyciel)
18 Irena Rogowska, Przewodnicząca Koalicji, Ogólnopolska Koalicja „Rozwój Tak Odkrywki Nie”
19 Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
20 Dr Kazimierz Dudziński, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
21 Paweł Lachman, Prezes, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
22 Przemysław Kowalski, Wiceprezes, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
23 Grzegorz Gumulak, Dyrektor Wykonawczy Cetoenergia Sp. z o.o.
24 Mirosław Bułdo – Prezes Zarządu, Phoenix Energy Sp. z o.o.
25 Rafał Wojtanowicz, właściciel RW INSTAL 
26 Włodzimierz Styk – Wiceprezes Zarządu, Ryszard Boguszewski – Prezes Zarządu, EuroCompass Sp. z o.o.
27 Krzysztof Romaniak, Prezes Zarządu, Hoven sp. z o.o.
28 Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
29 Wiesław Olasek – pełnomocnik, Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe
30 Tomasz Piłat, Prezes Zarządu, Luxolis Sp. z o.o.
31 Monika Nędzyńska-Stygar, Prezes, Stowarzyszenie Eko-Technologie
32 Katarzyna Fedecka – Prezes Zarządu, Innowacyjne Centrum Badawczo – Rozwojowe Budownictwa i Energetyki ZERO ENERGII Sp. z o.o., Olsztyn
33 Andrzej Chwalczuk, Prezes Zarządu, ARCONET Sp. z o.o
34 Radosław Sygocki, właściciel, OZE-Tech Radosław Sygocki
35 Grzegorz Leszczyński, Prezes, Podlaska Izba Rolnicza
36 dr Grzegorz Wisz, Prezes, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej – Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka
37 Adrian Pason, Wiceprezes Zarządu, Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.
38 Piotr Król, Dyrektor Działu Technicznego, Konsalnet Monitoring Sp. z o.o.
39 Mateusz Gortat Prezes Zarządu Stowarzyszenia Studentów Nauk Przyrodniczych
40 Piotr Budzisz, Prezes Zarządu, AT GROUP Spółka Akcyjna
41 Sir Julian Rose, prezes, Jadwiga Łopata, wiceprezes, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
42 Wiesław Krawczyk, właściciel Przedsiębiorstwo Budowlane Eksportowo – Importowe „KRAWCZYK”, Olsztyn
43 Marek Radek, Prezes, HYDRO-PLEX Sp. z o.o.
44 Jacek Koszela, J&K PROJEKT
45 Marek Barys – właściciel, Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska „Barys”
46 Wiesław Adamowicz, Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, Biuro Usług Inżynieryjnych AQUA
47 Ryszard Gołdyn, prezes, Fundacja Biblioteka Ekologiczna
48 Łukasz Bilski – Prezes Zarządu, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
49 mgr inż Andrzej Zarazka, Koordynator, Sądecki Klaster Energii Odnawialnej
50 Marek Nowakowski, dyrektor handlowy, Ematech Inteligentne Budynki
51 Prezes Zarządu Antoni Chiniewicz, Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
52 Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
53 Henryk Zabawski, Poland – Country Manager, Vaillant i Saunier Duval
54 Andrzej Radecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
55 Małgorzata Małochleb, Członkini Zarządu, Fundacja Otwarty Plan, Kraków
56 Julia Krzyszkowska, EU Funds Campaigner, CEE Bankwatch Network
57 Jan Gutkowski, właściciel, Firma Gutkowski
58 Marek Michalak, Prezes Zarządu KERI – Konsorcjum Energooszczędnych Rozwiązań Innowacyjnych
59 Andrzej Roszkowski – prezes, EKOSYSTEM – BYDGOSZCZ Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowania Wdrożeń i Wykonawstwa
 
Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych