Działania antysmogowe trwają w całej Polsce. Poza programami ogólnokrajowymi, każde z województw ma swoje plany jak polepszyć jakość powietrza. I chociaż kolejne obostrzenia i zakazy powodują spore zamieszanie, są województwa, w których mieszkańcy bardzo dobrze wiedzą, że to może być dobra metoda i sposób na lepsze życie.

Mowa tu o mieszkańcach województwa śląskiego, którzy zostali poddani badaniu sondażowemu. Według badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Biostat, około 85% mieszkańców województwa śląskiego, jest zdania, że w nowych budynkach powinien być zakaz ogrzewania węglowego.

Prawie połowa z tych 85% uważa, że takie zakaz jest słuszny, jeśli będzie zapewniony dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Zaledwie co szósty mieszkaniec sprzeciwia się temu pomysłowi.

Czy mieszkańcy widzą poprawę jakości powietrza w otoczeniu?

Odpowiedź na to pytanie, w badaniu sondażowym nie wypadła już tak dobrze i jednoznacznie. Co trzeci mieszkaniec subregionu zachodniego uważa, że powietrze jest wyraźnie gorsze, a co dziesiąty, że nieco gorsze.

Niemal co trzeci nie widzi zmiany, lub nie potrafi dokonać oceny. Mimo to, są osoby, które zauważają poprawę jakości powietrza w regionie. Pewną poprawę zauważa 17,3% pytanych z subregionu zachodniego i 26,6% osób pytanych z reszty województwa.

Wyraźną poprawę jakości powietrza zauważa 14,6% respondentów z subregionu zachodniego i 7% respondentów z reszty województwa.

Niska ocena działania władzy na stan jakości powietrza

48,5% respondentów z całego województwa śląskiego twierdzi, że działania władz nie wpłynęły na poprawę jakości powietrza, z czego 20,3 proc. wyraża zdecydowaną opinię w tej kwestii.

Pozytywne skutki działań władz dostrzega 28,7% pytanych, jednak tylko 4,7% zdecydowanie. Wysoki jest też odsetek osób, którym trudno wyrazić opinię na ten temat.

Wymiana źródła ogrzewania potrzebna!

Wśród pytań do mieszkańców województwa śląskiego padło też pytanie o to, czy potrzebna jest wymiana obecnego źródła ogrzewania. W subregionie zachodnim gotowość do wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania jest wyższa (82,9%) niż w pozostałej części województwa (67,3%).

Mieszkańcy województwa śląskiego, jako motywację do wymiany źródła ogrzewania wskazują przede wszystkim na troskę o zdrowie i czyste powietrze, wygodę użytkowania, brak zanieczyszczeń, sadzy i nieprzyjemnego zapachu, a także oszczędności w wydatkach na ogrzewanie.

Ogromna większość badanych uważa, że osoby prywatne powinny otrzymywać dotacje na wymianę źródeł ciepła. Niemal dwóch na trzech mieszkańców województwa śląskiego zdecydowanie popiera dotacje, a kolejnych 27,8% „raczej tak”. Przeciwnych dotacjom jest zaledwie dwóch na stu respondentów.

Źródło: Śląski Biznes, Biostat

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.