Zbliża się sezon grzewczy. Co roku, w trakcie jego trwania dochodzą do nas często informacje o wypadkach powstałych  z powodu użytkowania   instalacji grzewczych w złym stanie technicznym. Najczęstszym przypadkiem są tu zatrucia czadem oraz pożary.

Przyczyny  są zawsze te same: wadliwe instalacje ale też zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów.
Aby instalacja grzewcza działała prawidłowo, dając komfort ciepła w pomieszczeniach, oraz bezpieczeństwo mieszkańcom musi być wykonana zgodnie z wytycznymi. Dotyczy to zarówno samego urządzenia grzewczego ( np. kotła) ale też systemu odprowadzania spalin.

Komin powinien być optymalnie dobrany do warunków eksploatacji. Wysokość komina oraz jego przekrój powinny być tak dobrane, aby odprowadzić powstającą ilość spalin.
Materiał z którego zbudowany jest komin powinien być niepalny i odporny na wysokie temperatury. Szczególnie istotna jest odporność komina na korozyjne działanie spalin z kotłów gazowych i lejowych.

Najczęstsze nieprawidłowości to:

 • niesprawne urządzenia grzewcze
 • brak wentylacji niesprawna wentylacja mieszkań ( okna zbyt uszczelnione, lub zatkane otwory wentylacyjne)
 • niewłaściwie połączenie urządzenia grzewczego z kominem
 • wady konstrukcyjne kominów lub instalacja wykonana niepoprawnie ( skutkiem może być cofnięcie spalin, nadpalenie przewodu kominowego)
 • komin uszkodzony lub niedrożny ( powoduje ograniczenie ciągu)
 • kominy wykonane z niewłaściwych materiałów.
 • Nieregularne kontrole kominiarskie

Warto pamiętać:

 • Urządzenia grzewcze do prawidłowego działania potrzebują dużej ilości powietrza, należy ten dopływ powietrza zapewnić, szczególnie w przypadku mieszkań z nowymi szczelnymi oknami.
 • Jeśli powietrza jest za mało, urządzenie grzewcze spalając paliwo produkuje śmiertelny tlenek węgla. Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych
 • Ograniczenie dopływu powietrza z zewnątrz, które ma służyć oszczędności ogrzewania stwarza ogromne zagrożenie zdrowiu i życiu mieszkańców.
 • Urządzenia grzewcze muszą być poddawane regularnym kontrolom
 • Należy zapewnić bezpieczną odległość urządzeń grzewczych od elementów łatwopalnych ( firanki, drewno) Odległość ta powinna wynosić minimum 0,5 m.
 • Przewody kominowe powinny być drożne i szczelne. Należy regularnie wykonywać przeglądy i czyszczenie kominów przez kominiarza z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Kominiarz powinien sprawdzić także, czy kratki wentylacyjne nie zawracają trujących spalin
 • Należy stosować paliwa dostosowane do danego kotła. Nie należy spalać plastikowych butelek, szmat, opon, mokrego drewna, do rozpalania nie wolno stosować materiałów łatwopalnych ! ( np. benzyny)
 • W przypadku starych urządzeń grzewczych ( powyżej 20 lat) konieczna jest kontrola, a przeważnie modernizacja. Ich eksploatacja często zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
 •  Wymieniając urządzenie grzewcze na nowe należy dostosować system doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin.
 • Nie każda instalacja grzewcza nadaje się podłączania elektrycznych urządzeń grzewczych, należy się upewnić czy nie ma zagrożenia porażenia prądem,

Autor: Agnieszka Knaperek

Zdjęcie: www.najciekawszeprojekty.pl