Regulatory można podzielić na 3 grupy: regulatory pokojowe, pogodowe i mieszane. W poprzednim artykule przedstawiona została praca regulatorów pokojowych. Czas aby porównać ich pracę z kolejnymi typami tych urządzeń, czyli regulatorami pogodowymi i mieszanymi. Czym się charakteryzują? Jak ich zastosowanie wpływa na oszczędności? To wszystko już w dzisiejszym artykule.

 

 

Dla przypomnienia powtórka definicji – regulatory systemów grzewczych są to nowoczesne urządzenia, umożliwiające sterowanie energią cieplną w oparciu o analizę temperatury. Pozwalają one odpowiednio gospodarować komfortem cieplnym, a tym samym spalać paliwo w sposób ekonomiczny, co może znacznie wpłynąć na obniżenie naszych rachunków za ogrzewanie.
 
Regulatory pogodowe uzależniają pracę urządzeń grzewczych od temperatury zmierzonej na zewnątrz budynku. Im niższa temperatura na zewnątrz budynku, tym do wyższej temperatury będzie grzane pomieszczenie wewnątrz. Jest to regulacja „w przód”, ponieważ ilość dostarczanego ciepła jest uzależniona od realnych zmian temperatury zewnętrznej i regulator zdąży zadać temperaturę do regulacji, zanim ta zacznie zmieniać się wewnątrz pomieszczenia i nastąpi wychłodzenie pomieszczeń. Zatem regulator pogodowy nie „śledzi” tego co dzieje się w pomieszczeniu, a tylko przewiduje i kompensuje straty ciepła na podstawie tego co dzieje się na zewnątrz. W przypadku regulatora pogodowego, do jego działania dobieramy odpowiednią krzywą grzewczą, która powinna odzwierciedlać charakter budynku i systemu grzewczego. Co to dokładnie oznacza? Krzywe grzewcze to zakrzywione linie poprowadzone pod różnym kątem, które przedstawione są na wykresie umożliwiającym określenie temperatury zasilania obwodu grzewczego właściwej warunkom panującym na zewnątrz budynku. Temperatura zewnętrzna znajduje się na osi poziomej wykresu, zaś na osi pionowej widzimy zakres temperatur centralnego ogrzewania. Jak dobrać odpowiednią krzywą? Bardzo rzadko zdarza się od razu dokonać trafnego wyboru. Szczególnie w pierwszym sezonie grzewczym czeka nas kilka prób, zanim uda nam się odpowiednio skorelować nastawy regulatora z wymaganiami naszego budynku i systemu grzewczego. Wszystko zależy od tego czy nasz budynek jest nowy i dobrze ocieplony, czy ocieplenie jest jednak zbyt słabe, a także od tego czy nasze ogrzewanie jest grzejnikowe czy może podłogowe oraz jakie temperatury panują na zewnątrz budynku. Czynników wpływających na krzywą grzewczą jest wiele a jej dobór przebiega w kilku etapach. Początkowo decydujemy o wartości na osi poziomej – wybieramy, która temperatura zewnętrzna najczęściej się powtarza. Kolejnym krokiem jest zdecydowanie o wartości na osi pionowej – mianowicie o temperaturze jaką chcemy uzyskać w centralnym ogrzewaniu. Jeśli określimy już obie temperatury, to od każdej z temperatur prowadzimy prostopadle linię prostą, aż do przecięcia się obu linii. Punkt przecięcia powinien wyznaczyć nam, która krzywa grzewcza jest odpowiednia dla naszego systemu. Jeśli punkt przecięcia nie znajdzie się na konkretnej krzywej, wybieramy tę, która leży najbliżej wyznaczonego przez nas punktu. Wykres krzywych grzewczych jest przygotowany dla konkretnej temperatury pomieszczenia, np. 20 st.C. Jeśli chcemy jednak, aby temperatura w naszych pokojach była wyższa od standardowej, musimy skorzystać z kolejnego wykresu – tzw. przesunięcia krzywej grzewczej i według niego oszacować jak bardzo krzywa musi zostać przesunięta, żebyśmy mogli otrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniach.
 
Z kolei regulatory mieszane są pewnego rodzaju optymalizacją pracy regulatorów pogodowych i pokojowych. Mianowicie w trybie regulacji pogodowej takiego regulatora następuje korekta temperatury zasilania instalacji grzewczej, która oparta jest o zmiany temperatury jakie występują wewnątrz budynku. Najprościej mówiąc regulator mieszany jest regulatorem pogodowym, uzupełnionym o wewnętrzny czujnik temperatury. Źródło ciepła otrzymuje informacje z dwóch czujników i w ten sposób praca kotła może być precyzyjnie sterowana.
 
Regulator pogodowy możemy umieścić na kotle lub ścianie, a czujnik, który z nim współpracuje powinien znajdować się na zewnątrz budynku. Kolejno sygnał z czujnika przekazywany jest bezpośrednio do regulatora. Szybka komunikacja między czujnikiem a regulatorem wpływa na zwiększenie efektywności pracy systemu grzewczego i w konsekwencji zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Płynna praca kotła powoduje bowiem znaczne oszczędności. W przypadku regulatora pogodowego również powinniśmy zwrócić uwagę jak zamontować jego czujnik temperatury. Zawsze należy pamiętać o tym, aby na pomiar temperatury nie wpływały dodatkowe czynniki zewnętrzne. Nie powinniśmy zatem umieszczać czujnika na ścianie, która jest stale mocno nasłoneczniona, ponieważ przekazany zostanie mylny sygnał do regulatora – odbierze on informację, że na zewnątrz temperatura jest wysoka, obniży temperaturę dogrzewanej wody i w ten sposób temperatura w pomieszczeniach zostanie ustawiona na niskim poziomie, choć na zewnątrz wcale nie będzie ciepło.
 
Który regulator wybrać?
 
Regulator pogodowy zapewni nam najniższe koszty eksploatacyjne kotła, przede wszystkim kondensacyjnego. W przypadku takich kotłów temperatura zasilania i powrotu znacząco wpływa na efekt kondensacji – im bardziej obniży się temperatura wody na powrocie, tym efekt kondensacji zwiększy się, przez co podwyższy się sprawność kotła, a nasze rachunki zmniejszą się. 
 
Z kolei regulator mieszany, przez swój dodatkowy czujnik wewnętrzny, zdecydowanie wpłynie na poprawę komfortu cieplnego, ale jednocześnie może nieco obniżyć sprawność pracy kotła (w porównaniu do samodzielnego regulatora pogodowego). Jednak ten rodzaj regulacji uwzględnia zarówno zmiany temperatury wynikające z pogody, jak i preferencje użytkownika.
 
Wracając do opisywanego poprzednio regulatora pokojowego, zdecydowanie zapewni on najwyższy komfort cieplny, jednak niestety może to wpłynąć na zwiększenie rachunków, względem poprzednich wariantów.
 
Wybierając regulator należy wziąć też pod uwagę rodzaj ogrzewania. Do ogrzewania grzejnikowego zdecydowanie bardziej nadaje się regulator pokojowy, który może współpracować z kotłami szybko reagującymi na zmiany. Zaś do ogrzewania podłogowego, które ma dużą bezwładność powinniśmy wybrać regulator pogodowy. Ponadto, sprawdzi się on również w przypadku współpracy z kotłami na paliwo stałe. Regulator pogodowy jest urządzeniem, które z kilkugodzinnym wyprzedzeniem może „przewidzieć” zmiany temperatury w budynku, więc uwzględni bezwładność takiego kotła i zapobiegnie ciągłemu włączaniu i wyłączaniu oraz gwałtownej zmianie mocy, która nie wpływa pozytywnie na żywotność kotła na paliwo stałe.
 
Ewelina Podlewska – Termo24.pl