Ma ona za zadanie dostarczanie ciepła do pomieszczeń, z uwzględnieniem zmieniającego się na nie zapotrzebowania. Podstawowymi elementami regulującymi dostawę ciepła do poszczególnych pomieszczeń są termostaty grzejnikowe. W porównaniu ze stosowanymi w przeszłości zaworami grzejnikowymi termostaty pozwalają zaoszczędzić znaczną cześć energii.

Dodatkowymi efektami dla środowiska naturalnego, a więc i pośrednio dla człowieka w wyniku stosowania termostatów jest zmniejszenie ilości spalanych paliw, więc ilości wydzielanego dwutlenku węgla i pyłu.

Zamontowanie termostatów na grzejnikach pozwala na zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach i obniżenie zużycia ciepła dzięki wykorzystaniu „darmowych” źródeł ciepła (zyski ciepła).Zyski ciepła dzielimy na słoneczne i bytowe. Zyski słoneczne są wynikiem efektu szklarniowego w każdym pomieszczeniu (promieniowanie słoneczne przenikające przez szyby zamienia się wewnątrz na ciepło). Zyski bytowe wynikają z istnienia dodatkowych źródeł ciepła związanych z użytkowaniem budynku.

 Wartość obliczeniowa zysków ciepła bytowego

zawory termostatyczne

Średni dobowy strumień ciepła wydzielanego przez człowieka

65 W

Uśredniona moc cieplna (strumień cieplny) od ciepłej wody użytkowej, odniesiona do jednego mieszkańca

15 W

Uśredniona moc cieplna (strumień cieplny) od ciepłej wody użytkowej, odniesiona do jednego mieszkania

25 W

Uśredniona moc cieplna (strumień cieplny) od przygotowania posiłków, odniesiona do jednego mieszkania

110 W

Uśredniona moc cieplna (strumień cieplny) od elektrycznych urządzeń oświetleniowych, odniesiona do jednego mieszkania o powierzchni:

< 50 m²

15 W

Od 50 m2 do 100 m²

30 W

> 100 m²

45 W

Dodatek, jeśli w mieszkaniu są dzieci

15 W

Uśredniona moc cieplna (strumień cieplny) od urządzeń elektrycznych, odniesiona do jednego mieszkania, dla każdego z następujących odbiorników:

lodówka

40 W

telewizor

35 W

Pralka, suszarka elektryczna, zamrażarka, zmywarka do naczyń, czajnik elektryczny

20 W

 

Zyski ciepła
Termostaty grzejnikowe są regulatorami proporcjonalnymi, sterowanymi temperaturowo. Nie wymagają dodatkowego zasilania. Składają z zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej z czujnikiem temperatury. Podstawowym elementem czujnika jest obojętny gaz lub ciecz termostatyczna. W najbardziej awansowanych rozwiązaniach stosuje ciecz w stanie przejścia międzyfazowego. Częściowo jest ona w stanie ciekłym a częściowo już w stanie gazowym. Taka konstrukcja powoduje najszybszą reakcję czujnika na zmieniającą się temperaturę.