Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) jest instalacją zapewniającą dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej (rekuperatora) oraz gwarantującą wstępne podgrzanie (zimą) lub schłodzenie (latem) tego powietrza.

 

GPWC to typ przeponowego wymiennika rurowego, w którym powietrze pełni rolę medium, ale nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu powietrza z gruntem.

Podwyższona przewodność cieplna rur polipropylenowych umożliwia optymalną wymianę ciepła między zasysanym powietrzem a gruntem, co przekłada się na wysoką sprawność systemu. W celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza wentylacyjnego rury posiadają antybakteryjną warstwę wewnętrzną, która minimalizują niebezpieczeństwo rozwijania się drobnoustrojów.

Dzięki wentylacji mechanicznej z GPWC zapobiegamy zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków oraz oszczędzamy na kosztach ogrzewania nawet do 30% rocznie, zyskując dodatkowo zdrowy i naturalny efekt klimatyzacyjny latem.

 

Źródło: Rehau

 

Artykuł dostępny także w e-magazynie TERMOMODERNIZACJA wydanie 5/2012: