Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wiemy już jakie zmiany zostaną wprowadzone we wznowionym naborze wniosków Programu Czyste Powietrze.

Najważniejszą zmianą będzie uaktualnienie wysokości możliwego wsparcia finansowego dla poszczególnych grup dochodowych. Nieoficjalnie wiadomo nam również, że do momentu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym będzie można składać pity za rok 2017. W uzgodnieniu jest również kwestia likwidacji kontroli dopuszczających w fazie rozpatrywania wniosków! Natomiast kontrolą końcową ma zostać objęte 15 % dofinansowanych przedsięwzięć!!! A wznowienie naboru ma się odbyć najpóźniej 1 lutego.

Zmiany w obszarze wysokości dofinansowania będą szczególnie dla osób z dochodami powyżej 1600 zł.

Zostaną przedstawione dwie tabele z intensywnością dofinansowania:

  • dla  Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.
  • dla Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Intensywność dofinansowania będzie określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII (powyżej 1600 zł) , intensywność dofinansowania będzie uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez nich rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

O szczegółach już niebawem poinformujemy na naszym serwisie !

„To jest gigantyczna ulga, która pozwala do 53 tysięcy zł od podstawy opodatkowania nawet w ciągu sześciu lat można sobie odliczać wydatki. To jest ulga na to, żeby wszystkie prace instalacyjne, remontowe związane z ociepleniem naszego domu odliczyli. To jest też ulga, która pozwala kupować taniej panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła czy też kotły gazowe( …)Rząd nie wprowadzi odgórnego zakazu palenia w kominkach”.

– powiedział w rozmowie w RMF FM wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pełnomocnik premiera do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.  

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja