Walka z niską emisją

15 marca br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego Doroty Cabańskiej, oraz przedstawicieli władz województwa małopolskiego.

Jak podkreśliła Cabańska, CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. GUNB udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

– Bardzo nas cieszy, że inauguracja odbywa się w Małopolsce, gdzie został uruchomiony pierwszy pilotażowy program badawczo-rozwojowy, w ramach którego została stworzona pierwsza baza emisyjności w odpowiedzi na palącą potrzebę walki ze smogiem. Zinwentaryzowano prawie wszystkie budynki – powiedziała Cabańska.

CEEB

CEEB to przede wszystkim produkt informatyczny, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Prace nad systemem rozpoczęły się 1 marca br. W okolicach 1 maja 2021 r. zostaną zaimplementowane mechanizmy logowania i rejestracji oraz funkcje składania deklaracji. Do 1 czerwca br. planowane jest wprowadzenie funkcji obsługi deklaracji. W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br.

Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składania deklaracji cyfrowo będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Informacje w deklaracji

Zgodnie z ustawa o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:

– imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
– adres numer (opcjonalnie)
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynki i lokale niemieszkalne. Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB, oraz w formie papierowej. Deklaracją można złożyć listem lub złożyć osobisćie w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Obowiązek złożenia deklaracji – terminy

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Małopolska liderem wdrożeń

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreślił, że bardzo się cieszy, że konferencja inaugurująca CEEB odbyła się właśnie w Małopolsce.

– Naszą ambicją jako zarządu województwa jest uczynienie naszego regionu liderem działań środowiskowych. Z jednej strony w Małopolsce są realizowane dwa programy zintegrowane LIFE, jeden dedykowany tematyce czystego powietrza, drugi projekt związany z polityką klimatyczną, które wprowadza Małopolskę jako lidera dostosowań obsługujących politykę lokalną – tłumaczył Urynowicz.

Poinformował, że w zeszłym tygodniu opublikowano założenia planów regionalnej transformacji energetycznej dla Małopolski Zachodniej. Władze województwa czekają na opinie strony społecznej do 26 marca br.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom