08.03.2012, Warszawa: Warsztat „Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE – zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku”

Szanowni Państwo,

Pod koniec grudnia 2011 roku Ministerstwo Gospodarki, zaprezentowało nowy projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem powinno stać się stworzenie warunków dla rozwoju sektora produkującego czystą energię w Polsce.

To niezwykle istotne przepisy, na które z niecierpliwością oczekiwała branża. Ministerstwo przyjęło założenie, iż wdroży kompleksową regulację, odrębną od nowego Prawa energetycznego i w osobnym akcie prawnym uwzględni najistotniejsze potrzeby rynku OZE. Wśród najważniejszych zapisów nowej regulacji znalazły się m.in: zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z OZE, zasady i warunki przyłączania do sieci instalacji OZE, oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE. Dodatkowo w projekcie znalazły się regulacje dotyczące: krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii z OZE, instalatorów tzw. mikroinstalacji, oraz współpracy międzynarodowej w zakresie OZE.

Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, jako pierwsi na rynku zorganizujemy debatę na temat realiów europejskiego rynku OZE oraz perspektyw implementacji najlepszych rozwiązań w Polsce - Seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów - feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne", odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku w Warszawie. W trakcie wydarzenia, Polscy i zagraniczni Eksperci zanalizują nowo zaprojektowane przepisy, zaprezentują doświadczenia zagraniczne oraz zastanawią sie nad ich wykorzystaniem na gruncie Polskim.

Już dziś zapraszamy na bezpośrednią kontynuację tego seminarium, jaką będą Warsztaty "Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE. Zakres, obowiązywanie, konsekwencje dla rynku", które odbędą się w dniu 8 marca 2012 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa bloki tematyczne - pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie, natomiast II blok będzie szczegółową analizą nowych mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii z OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów: - Zakres przedmiotowy projektu nowej ustawy OZE - najważniejsze postanowienia, zakres, obowiązywanie, podmioty zobligowane - Nowe definicje zawarte w ustawie - Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz obowiązki w zakresie koncesjonowania - Przyłączanie do sieci instalacji OZE - Zmian w systemach wsparcia vs. wpływ na branżę OZE - Konsekwencje wdrożenia ustawy dla dużych i małych wytwórców energii z OZE - Czy nowy rynek będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii? - Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia: - Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym - Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczania się ze świadectw pochodzenia z OZE - Przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa, cementowego, koksowniczego - Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE - Przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE - Audytów i weryfikatorów energetycznych - Deweloperów - Dostawców rozwiązań i technologii - Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią - Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE - Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie o efektywności energetycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać na stronie: http://cbepolska.pl/warsztaty-nowa-ustawa-i-mechanizmy-wsparcia-oze.html

Serdecznie zapraszamy do udziału warsztatach! Zespół CBE Polska

Kontakt z organizatorem: Center for Business Education tel/fax: 22 827 71 23 mail: biuro@cbepolska.pl">biuro@cbepolska.pl