1-3.05.2012 Europejskie Słoneczne Dni

baner ESD

Już po raz drugi organizujemy kampanię społeczną Europejskie Słoneczne Dni, która w ubiegłym roku przyciągnęła uwagę ok. 6 tys. osób.

 Uczestnicy mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat systemów solarnych od instalatorów, zwiedzieć instalację, bawić się na piknikach i festynach, brać udział w licznych konkursach, a także w seminariach i konferencjach organizowanych przez różne instytucje. W tym roku dni poświęcone energetyce słonecznej będą trwały od 1 do 13 maja.

Instytut Energetyki Odnawialnej jest krajowym organizatorem ESD, natomiast europejskim – European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania bowiem, odbywa się w całej Europie w tym samym czasie, a jej głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców przez promocję energetyki słonecznej wśród lokalnych społeczności i w dalszym czasie wzrost liczby instalacji solarnych. Taka akcja przyczyni się do redukcji emisji CO2, który jest uwalniany np. w wyniku spalania węgla. Duże znaczenie ma również lokalny charakter kampanii, ponieważ energetyka słoneczna jako najbliższa końcowemu odbiorcy powinna być promowana blisko konsumentów, a nie ze szczebla centralnego.

Rekrutacja lokalnych organizatorów słonecznych wydarzeń trwa do 29 lutego 2012 roku. Udział w kampanii jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.slonecznedni.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej