1 sierpnia rusza e-CRUB – centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Od początku sierpnia będzie można skorzystać z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. System e-CRUB ma zapewnić nowy model postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od inwestorów. Inwestorzy będą mogli sprawdzić uprawnienia ok. 130 tys. inżynierów i architektów.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

20 lipca 2022 roku prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Nowe regulacje wdrażają cyfryzację procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Inwestorzy będą mieli możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej oraz uruchomienia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Przewidziany jest także rozwój portalu e-Budownictwo oraz aplikacji e-CRUB.  

System e-CRUB wchodzi w życie 1 sierpnia 2022 roku. Prace nad systemem trwały blisko 2 lata i wymagały wielu działań po stronie GUNB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 roku. Znowelizowane przepisy umożliwią jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy.

Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB - informuje GUNB 

Aplikacja e-CRUB uwzględni także informacje o ukaranych osobach z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.

W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Dodatkowo, wszystkim obywatelom pod adresem zostanie udostępniona nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Dzięki wyszukiwarce każdy z nas będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB, oraz zweryfikowania wykonawców. 

Źródło: GUNB

Zobacz również