Aktualności Aktualności

12 błędów wykonawczych podczas ocieplania nowego budynku

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Efekty termomodernizacji

Podziel się

W dzisiejszych czasach, praktycznie każdy, kto decyduje się na ocieplenie budynku, korzysta z usług firmy wykonawczej. Ważne jest, by przed wyborem konkretnej firmy sprawdzić jej referencje, czy zobaczyć wcześniej wykonywane prace elewacyjne. To właśnie na konkretnych realizacjach widać wszystkie ewentualne błędy i niedociągnięcia. Co więcej, z przyszłym wykonawcą koniecznie należy uzgodnić zakres wykonywanych prac i ich etapowość. Trzeba też dokonać analizy proponowanych materiałów.

Jak najczęściej wyglądają rozmowy wstępne o ociepleniu?

“Ocieplimy ściany styropianem 15cm” - czy takie określenie wystarczy i jest jednoznaczne? Jaki styropian mamy na myśli? O jakich parametrach? Pamiętajmy, że poza jakością, to właśnie parametry i grubość styropianu wpływają na cenę wykonania ocieplenia. Tego typu ustalenia powinny być uzgodnione z kierownikiem budowy i zgodne z projektem budowlanym. Najważniejszą rzeczą jest prawidłowo spisana umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą, w której zawarte będą w.w. zakres, cena, termin realizacji oraz gwarancja wykonanych robót.

Błędy podczas ocieplania budynków

Projekty budowlane zawierają opis sposobu wykonania termoizolacji ścian elewacyjnych, rodzaj użytego materiału i rysunki. Mimo tego, podczas prac pojawia się mnóstwo błędów. Oto najczęstsze z nich:

1. Niewłaściwie przygotowane podłoże.

Ściany zewnętrzne budynku są często nierówne, zaprawy wystają ze spoin, ściany są zakurzone i nie są gruntowane. Spojenie murów konstrukcyjnych nie jest pełne. To wszystko, przed ociepleniem można w zupełności uzupełnić i poprawić.

Ściana przed dociepleniem. Fot. Redakcja Termomodernizacja

2. Zła kolejność wykonywanych prac

Kolejność wykonywać prac ma wpływ na trwałość wykonania całego ocieplenia budynku. Budynki, zwłaszcza te w otwartych przestrzeniach są narażone na warunki atmosferyczne (mróz, słońce, wiatr, deszcz). Odpowiednia kolejność jak i czas wykonania termoizolacji przekładają się na późniejszą jakość docieplenia, a dalej na oszczędność zużycia energii. Częstymi błędami na budowie są:
  • brak gruntów na świeżą ścianę jak i przed tynkowaniem
  • nieumiejętne osiatkowanie
  • nieumiejętne zatopienie zatopienie siatki (siatka powinna być w warstwie kleju) i brak zakładek
  • oszczędzanie na warstwie kleju. Jedna warstwa kleju to zdecydowanie za mało. Zalecane są minimum dwie czasami trzy warstwy.
  • brak dodatkowych siatek przeciwskurczowych w miejscach przewidzianych do tego
  • zbyt mała liczba dybli, za wczesne dyblowanie na niedoschniętym kleju. Zaleca się flekowanie dybli (“wtapianie” w warstwę styropianu)
  • złe wypoziomowanie listwy startowej

Szerzej o prawidłowej kolejności prac dociepleniowych opisujemy TUTAJ.
 

3. Brak folii i zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej.

Grunt jest środkiem głęboko penetrującym. Zachlapany na nową stolarkę drzwiową, lub okienną jest nieodwracalne - zabrudzenie jest bardzo trudne do usunięcia.

4. Brak siatek wysłaniających na rusztowaniach.

Prace elewacyjne powinno się rozpoczynać o wczesnych godzinach porannych w sezonie letnim. Warstwy osłaniające elewację chronią ją przed nasłonecznieniem i umożliwiają prawidłowe dosychanie poszczególnych warstw ocieplenia i samych prac tynkarskich. Ważnym jest aby rusztowanie wyścielić na wszystkich ścianach budynku i to też należy ustalić z przyszłym wykonawcą. Powinien on dysponować odpowiednią ilością rusztowań na wszystkie ściany. Usprawni to pracę i pozwoli nie przerywać poszczególnych procesów technologicznych.

5. Brak zachowania układu mijankowego podczas klejenia styropianu.

Płyty styropianu powinny do siebie szczelnie przylegać. Ewentualne nieszczelności powinny być wypełnione pianą poliuretanową.

6. Niezabezpieczony styropian/wełna na budowie.

Materiał izolacyjny powinien być odpowiednio zmagazynowany. Przede wszystkim nie powinien być przechowywany bez przykrycia, wystawiony na działanie deszczu i słońca. W przypadku złego magazynowania, ulega powierzchniowej degradacji. W przypadku nieosłoniętej wełny, szybko nasiąka ona wodą tracąc swoje właściwości.

7. Niezabezpieczenie przyklejonej warstwy termoizolacyjnej i wystawienie jej na działania słońca w lecie.

Nie powinno się zostawiać nie osłoniętych ścian gdyż ulegają powierzchniowej degradacji. Dotyczy to zwłaszcza styropianu grafitowego - po pierwsze jest barwa przyciąga UV, a po drugie jego parametry technicznie wymagają ciągłości procesu wykonania ściany.

8. Użycie siatki elewacyjnej złej jakości.

Siatka stanowi zbrojenie warstw i jej jakość, rozmiar oczek i grubość jest bardzo ważna. W przypadku oszczędności na materiale tracimy na wytrzymałości warstw kleju i tynku.

9. Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy ocieplenia.

Oszczędności na grubości materiału izolacyjnego nie przyniosą zamierzonych efektów w postaci oszczędności zużycia energii.

10. Brak docieplenia wieńców i nadproży

Wieńce i nadproża powinny być dodatkowo ocieplone warstwą styropianu gdyż elementy żelbetowe są słabsze pod względem ciepłochronności. Do ich izolacji zaleca się użyć ten sam materiał co na ścianie.

Brak ocieplenia nadproża okiennego (Fot. Redakcja Termomodernizacja)

11.Niezachowanie odpowiednich przerw technologicznych.

Zbyt wysoka temperatura powoduje za szybkie wyschnięcie kleju i zatracenie jego właściwości. Dlatego przy pracach dociepleniowych w miesiącach letnich należy zadbać o to, by proces umiejętnie zaplanować.

12. Brak miejsca na warstwę izolacji, w miejscach gdzie elementy więźby dachowej stykają się z licem ścian.

Na etapie wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego należy przewidzieć warstwę izolacji wraz z tynkiem. W innym przypadku wiąże się to z przeróbkami więźby dachowej i brakiem dostępu do prawidłowego wykonania szczelnej termoizolacji.

Prawidłowo wykonana odsadzka dachu od ściany. Fot. Redakcja Termomodernizacja

Ze względu na mnogość błędów, prace izolacyjne budynków wraz z wykonaniem elewacji powinny być wykonane przez firmy specjalizujące się w danym temacie. Materiały są coraz bardziej trwałe, ale technologia nie pozwala na fuszerkę.