250 mln euro na rozwój programu „Czyste Powietrze”

Polska i Bank Światowy zakończyły negocjacje w sprawie umowy kredytowej. To oznacza dodatkowe 250 mln euro na rozwój programu "Czyste Powietrze".

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? czyste powietrze

Podziel się

Umowa kredytowa podpisana w ramach programu "Czyste Powietrze: ekologiczne źródła ogrzewania w sektorze mieszkaniowym" nie tylko przynosi wsparcie finansowe dla Polski, ale również zapewnia doradztwo ekspertów Banku Światowego w efektywnym wdrażaniu i dalszym rozwoju programu "Czyste Powietrze" (PPCP).

Kredyt w wysokości 250 mln euro udzielony przez Bank Światowy będzie dostępny dla Polski przez okres pięciu lat (2022-2027). Środki te mają na celu uzupełnienie krajowego budżetu o utracone wpływy podatkowe związane z ulgą termomodernizacyjną, która jest uzupełnieniem programu. Pieniądze zostaną przekazywane Polsce w ratach wraz z postępami w realizacji Czystego Powietrza. Elementem umowy jest również wsparcie ekspertów Banku Światowego w dostosowywaniu PPCP do potrzeb jego odbiorców w Polsce.

Oprócz pieniędzy wsparcie techniczne

Minister właściwy do spraw budżetu (MF), w porozumieniu z ministrem ds. klimatu (MKiŚ) oraz ekspertami NFOŚiGW, był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji dotyczących treści umowy kredytowej z Bankiem Światowym.

Podpisanie umowy kredytowej Banku Światowego było uzależnione od zapewnienia finansowania ze strony UE, w szczególności KPO. W obecnej sytuacji nie ma już przeszkód, aby sfinalizować umowę – poinformowała Paulina Hennig-Kloska, minister ds. klimatu i środowiska.

“Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najbardziej wymagających programów priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z jednej strony ma precyzyjnie określone cele i jest mocno rozbudowany zarówno w zakresie swojej oferty, jak i organizacji systemu wsparcia. Z drugiej, wymaga stałego reagowania na sytuację zewnętrzną, dynamiczny rynek cen i usług oraz na nowe potrzeby grup docelowych – beneficjentów tego programu. Współpraca z Bankiem Światowym daje możliwość wymiany doświadczeń Banku z działań w tym obszarze w innych krajach i doświadczeń NFOŚiGW z dotychczasowej realizacji programu Czyste Powietrze” w Polsce – powiedziałA ministra klimatu i środowiska. ministra Paulina Hennig-Kloska.

Dla NFOŚiGW szczególnie cenna jest pomoc techniczna i stałe wsparcie Banku Światowego oferowane i realizowane dla programu już od 2020 r. Eksperci Banku Światowego i NFOŚiGW monitorują postępy we wdrażaniu programu i prowadzą wspólne prace nad rozwiązywaniem  wyzwań pojawiających się w trakcie realizacji tego tak ważnego dla poprawy jakości powietrza w Polsce programu. 

“Wspólnie pochylamy się nad kolejnymi potrzebami zmian w programie, tak aby był najbardziej skuteczny i efektywny. Bank Światowy aktywnie uczestniczy m.in. w nowym projekcie pilotażowym, jaki stanowią tzw. operatorzy, którzy służą stałym i kompleksowym wsparciem dla beneficjenta programu, zwłaszcza tego o najniższych dochodach, nieposiadającego zdolności kredytowej i organizacyjnej dla podjęcia inwestycji w termomodernizację swojego budynku i wymiany źródła ciepła” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźniki określone w umowie kredytowej, które warunkują wypłatę kolejnych transz pożyczki, są rezultatem działań podejmowanych przez NFOŚiGW w ramach rozwoju PPCP i zostały w dużej mierze zrealizowane w latach 2021-2023. Dlatego też wypłata pierwszej transzy pożyczki będzie możliwa już w 2024 roku, po ich potwierdzeniu przez zewnętrznego weryfikatora postępów realizacji PPCP wyłonionego przez MKiŚ.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również