31.01.2012, Warszawa: Seminarium Nowy model rynku zielonych certyfikatów

fit 490x137 nowy

Szanowni Państwo, Europejski pakiet energetyczny - 3x20 zakłada zmniejszenie do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990: o 20 proc. emisji CO2, o 20 proc. energochłonności oraz zwiększenia o 20 proc. udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym rynku energetycznym.

Polska wynegocjowała, że 15 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W związku z tym faktem, polski przemysł energetyczny musi systematycznie inwestować w innowacyjne technologie wytwarzania tzw. "zielonej energii". Państwo natomiast stworzyło system wsparcia i zachęt dla wspomnianych inwestorów.

 

Obecnie trwają intensywne prace nad nową "ustawą OZE". Według doniesień prasowych - nowe przepisy zakładają wprowadzenie rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu obecnego modelu wspierania energii ze źródeł odnawialnych – czyli tzw. "zielonych certyfikatów". Zakładają bowiem zachowanie części obecnego systemu certyfikacji, jak również jego zbliżenie do modeli funkcjonujących w większości europejskich krajów.

W Europie stosowane są  dwa zasadnicze systemy wsparcia inwestycji w OZE: system ceny gwarantowanej (który jest stosowany w większości krajów UE), oraz system certyfikatów, który mamy w Polsce. Pierwszy system, uważany za znacznie bardziej efektywny. Określa się go mianem feed in tariff (zasilenie w taryfie). W omawianym modelu wytwórcy mają gwarancję, że przez określony czas będą otrzymywać konkretną stawkę/ cenę dla energii z OZE, jak również mają długoterminowe zobowiązanie określonych podmiotów do zakupu wspomnianej energii z OZE po w/w cenach. Natomiast obowiązujący w Polsce system tzw. "zielonych certyfikatów" to model zbywalnych praw majątkowych, przyznawanych wytwórcom energii z OZE, które mają określoną wartość rynkową.

W związku z powyższym, w obliczu perspektywicznych zmian w otoczeniu regulacyjnym prezentujemy Państwu kolejną odsłonę specjalistycznego seminarium poświęconego w całości zagadnieniom świadectw pochodzenia. Tym razem, wydarzenie w całości dedykujemy perspektywom wprowadzenia nowego modelu rynku tzw. zielonych certyfikatów. Zapraszamy na Seminarium "Nowy model rynku zielonych certyfikatów - feed in tariff, nowe regulacje, funkcjonowanie, doświadczenia zagraniczne", które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku, w Hotelu Gromada „Dom Chłopa” w Warszawawie.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium: - Europejskie regulacje dotyczące funkcjonowania systemu wsparcia energii pochodzącej z OZE - System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak? - Rozważane zmian w systemie zielonych certyfikatów vs. wpływ na branżę OZE - Konsekwencje dla dużych i małych wytwórców energii z OZE - Perspektywiczne okresy dopłat do produkcji zielonej energii - Nowy sposób ustalania opłaty zastępczej - Czy nowy rynek Feed in tariff będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii? - Zróżnicowanie systemów feed-in tariffs względem wartość taryf w zależności od danej technologii OZE – czyli w co najlepiej inwestować? - Niepewność w materii wartości zielonych certyfikatów: Zmiany w systemie vs. ceny świadectw - Perspektywy uzależnienia wartości opłaty zastępczej od cen energii: wpływ na rynek, dochody producentów - Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora - Przykłady funkcjonowania systemu w innych krajach (Niemcy, Czechy, Ukraina, Francja, Hiszpania, Rumunia) oraz możliwości implementacji rozwiązań na polskim rynku

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane uzyskaniem zielonych certyfikatów, a w szczególności: - Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym - Spółki gazownicze, zobowiązane do rozliczanie się ze świadectw pochodzenia z OZE - Przedsiębiorstwa z sektorów: wydobywczego i górnictwa, cementowego, koksowniczego - Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE - Przedsiębiorstwa i podmioty inwestujące w nowoczesne technologie OZE - Audytów i weryfikatorów energetycznych - Deweloperów - Dostawców rozwiązań i technologii - Brokerów, domu maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią - Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku zielonych certyfikatów i energii z OZE - Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie o efektywności energetycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o Seminarium znajdą Państwo na stronie: http://www.cbepolska.pl/seminarium-nowy-model-rynku-zielonych-certyfikatow.html Kontakt z organizatorem: Center for Business Education ul. Chmielna 35/200 00-021 Warszawa tel.fax: 22 827–71–23 e–mail: biuro@cbepolska.pl">biuro@cbepolska.pl