Aneks czy nowa umowa? Jak uzyskać wyższe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

W 2023 roku rozpoczęła się nowa edycja programu Czyste Powietrze, w której można otrzymać nawet 135 tys. zł dofinansowania na termomodernizację. Co jednak z osobami, które złożyły wniosek w 2022 roku? Czy mają szansę na skorzystanie z wyższych dotacji? 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W momencie, gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane, a pieniądze wypłacone sprawa wydaje się zamknięta. Co jednak z tymi, którzy złożyli wniosek w ubiegłym roku, ale jeszcze go nie rozpatrzono, lub z tymi, którzy nie zrealizowali jeszcze przedsięwzięcia lub są w trakcie jego realizacji, a chcieliby skorzystać z wyższej dotacji?

Czyste Powietrze w 2023 - progi dochodowe i wysokości dotacji

Czyste Powietrze to program dotacyjny, którego celem jest zwiększanie efektywności energetycznej domów w Polsce. Dzięki niemu Polacy mogą otrzymać środki na docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a przede wszystkim na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. O maksymalnej wysokości i intensywności dofinansowania decydują trzy progi dochodowe, które w roku 2023 zmieniły się na korzyść wnioskujących. I tak oto progi dochodowe wyglądają następująco:

Podstawowy poziom dofinansowania:

  • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Najwyższy poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Im wyższy poziom dofinansowania, tym wyższą dotację można otrzymać. Od stycznia najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną wzrosły ponad dwukrotnie. 

Podstawowy poziom dofinansowania 

  • 66 tys. zł (wzrost z 30 tys. zł)

Podwyższony poziom dofinansowania 

  • 99 tys. zł (wzrost z 37 tys. zł)

Najwyższy poziom dofinansowania 

  • 135 tys. zł (wzrost z 69 tys. zł)

Co więcej, warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub
  • o minimum 40%.

Do samego audytu również możliwa jest dopłata, a jej wartość nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 200 zł).

Jakie opcje mają beneficjenci, jeżeli chcą skorzystać z dotacji, które są możliwe dopiero od tego roku?

Aneks czy nowy wniosek?

W wyniku wspólnej inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) i Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE w dniu 12 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze webinarium dotyczące zmian w programie Czyste Powietrze. W sesji Q&A padła odpowiedź na pytanie o możliwości, które mają beneficjenci, którzy złożyli wniosek w poprzedniej edycji programu, ale jeszcze nie zrealizowali przedsięwzięcia lub są w trakcie, a chcieliby skorzystać z wyższej dotacji. Czy możliwe jest  podpisanie aneksu do umowy? Czy może trzeba złożyć nowy wniosek?

“Taka możliwość (aneksowania - przyp. red.) jest jedynie jeżeli ktoś ma zawartą umowę z prefinansowaniem. Wtedy faktycznie może wystąpić do wojewódzkiego funduszu o aneksowanie takiej umowy” - mówiła Katarzyna Siwkowska Kierownik Zespołu ds. Czystego Powietrza.

W takim wypadku wnioskodawca może złożyć do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej formularz z dopiskiem “aneks do umowy”. Jeżeli wfośigw odpowie pozytywnie na taki wniosek, to wówczas może zostać zawarty aneks do umowy. Co jednak z tymi, którzy nie zdecydowali się na opcję z prefinansowaniem?

W pozostałych przypadkach aneks nie funkcjonuje. Co więc pozostaje? Rozwiązanie umowy. Jeśli nie nastąpiła wypłata środków, a przedsięwzięcie nie jest zrealizowane, to beneficjent ma prawo rozwiązać umowę i jeszcze raz złożyć wniosek o dofinansowanie, tym razem na nowych warunkach. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy obowiązują wszystkie nowe warunki kwalifikowania. Podchodzą pod to także nowe terminy.

Terminy w programie Czyste Powietrze

W programie można składać wnioski na przedsięwzięcia jeszcze nie rozpoczęte, w trakcje realizacji lub zakończone. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba zamknąć się w pewnych terminach. Zgodnie z regulaminem, okres realizacji przedsięwzięcia w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. W najwyższym poziomie dofinansowania jest to 36 miesięcy - także do daty złożenia wniosku. Dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wnioskodawca ma 18 miesięcy od daty złożenia wniosku, a dla dotacji z prefinansowaniem czas wynosi maksymalnie 18 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Warto podkreślić, że prefinansowanie przysługuje beneficjentom kwalifikującym się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Osoba, która chciałaby rozwiązać umowę i złożyć ponownie wniosek o dofinansowanie nie może przekroczyć podanych terminów realizacji przedsięwzięć. 

Drugi wniosek w programie Czyste Powietrze - kiedy to możliwe?

Jest jeszcze jedna nowość w 2023 roku - drugi wniosek o dofinansowanie. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze wprowadziła możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Celem tego jest promowanie termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Wcześniej program był nastawiony na wymianę nieekologicznych kotłów. Teraz widać, że program celuje w szeroko rozumianą efektywność energetyczną. 

Umożliwienie złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dotyczy beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. W efekcie dom powinien osiągnąć określone w programie wskaźniki zużycia energii po zakończeniu prac termomodernizacyjnych.

Gdzie złożyć wniosek? Gdzie szukać informacji?

Wnioski w programie można składać elektronicznie lub w formie papierowej we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Można też zrobić to w urzędzie gminy, jeśli samorząd ma podpisane porozumienie z funduszem. Wnioski można składać przed, po lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że pierwszy wniosek, to wniosek o dofinansowanie, a kolejny to wniosek o płatność. 

Jeśli masz wątpliwości związane z którymkolwiek z etapów wnioskowania, możesz skorzystać z pomocy w urzędzie gminy. Cały czas działa infolinia Programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80, na którą można zadzwonić i otrzymać odpowiedzi na pytania o program od doradców energetycznych.

Źródła: czystepowietrze.gov.pl, #Akademia Czystego Powietrza 2023, GLOBENERGIA.

Zobacz również