Aplikacja do optymalizacji zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych

optymalizacja zużycia energii

Firmy Rockwool i Viessmann stworzyły łatwy i przyjazny program do optymalizacji zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych.

Program ten umożliwia prosty dobór rozwiązań, wpływających na parametry energetyczne gospodarstw domowych, bazujący na 20 projektach domków jednorodzinnych oferowanych na rynku przez biuro projektowe ArchTim.

Użytkownik może wybrać rozwiązania firm Rockwool i Viessmann, które poprawią energooszczędność budynku w porównaniu ze stanem bazowym. Aplikacja ta, może być pomocna dla potencjalnego inwestora, w celu wyobrażenia sobie efektów związanych z polepszeniem parametrów cieplnych przegród budynku lub zainwestowaniem w efektywniejsze źródła ciepła.

Głównym elementem oprogramowania jest edytor konfiguracji rozwiązań energetycznych, bazujący na rozwiązaniach technologicznych  firm Rockwool i Viessmann wraz z prezentacją wyników oraz możliwością ich zapisania oraz wydrukowania w formie raportu.

Użytkownik oprogramowania po wybraniu interesującego go modelu domu (spośród 20 dostępnych), będzie miał możliwość uruchomienia edytora konfiguracji rozwiązań energetycznych, który składał się będzie z:
- ustawiania parametrów ogólnych (dane klimatyczne, ustawienie w stosunku do kierunków świata)
- zakładek prezentujących dotychczasowe rozwiązania funkcjonujące w projekcie, z możliwością zaktualizowania go o dostępne rozwiązania firm Rockwool i Viessmann.

Redakcja przedstawi na przykładzie korzystanie z powyższej aplikacji.

Po wybraniu danego modelu domu, umieszcza się go w rzeczywistych warunkach klimatycznych oraz orientuje w kierunku stron świata - tak, aby program mógł poprawnie obliczyć zyski słoneczne.

Budynek zaprojektowany spełnia wymagania zawarte w Warunkach Technicznych, dlatego jego wskaźnik EP jest niższy od granicznego wskaźnika EP dla budynków nowobudowanych. Dzięki temu program już wyliczył zyski finansowe związane z niższym od wymaganego przez WT wskaźnikiem EP, a co za tym idzie, mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w jaki sposób można obniżyć koszty ogrzewania, docieplając budynek i zmnieniając w nim źródło ciepła. Widoczne są dwie zakładki: z izolacjami i z instalacjami.
Można również sprawdzić oddziaływanie tego domu na środowisko. Program oblicza emisję CO2 oraz podaje ilość drzew, która sfotosyntezuje taką ilość CO2.

Dodatkowo na wykresie jest przedstawiony rozkład strat ciepła przez poszczególne przegrody.

Klikając w zakładkę z logiem firmy Rockwool, inwestor może skonfigurwać grubości dociepleń poszczególnych przegród, przez co zmniejszy straty ciepła.

optymalizacja zużycia energii


W zakładce firmy Viessmann, możemy dobrać odpowiedni system grzewczy. W przykładzie została wybrana pompa ciepła Vitocal 300 G o mocy 8,4 kW oraz próżniowy kolektor słoneczny o powierzchni 4 m2.


Po zastosowaniu powyższych usprawnień, koszty ogrzewania znacznie zmalały (prawie o 3000 złotych), zmalał również wskaźnik EP (z wartości ponad 137 kWh/m2rok do wartości 56 kWh/m2rok). Emisja CO2 zmalała o ponad 2,5 tony rocznie.

 


Można stwierdzić, że analizowana powyżej aplikacja jest doskonałym narzędziem dla potencjalnego inwestora, w celu zorientowania się w tematyce oszczędności energii i profitów z tym związanych.

Autor: Grzegorz Pełka