Audyt energetyczny a dotacje – czy potrzebna jest kontrola?

Coraz częściej słyszy się o konieczności wykonywania audytów nie tylko przed, ale i po inwestycji, na którą otrzymane zostało dofinansowanie. Oczywiście celem jest kontrola jakości termomodernizacji, którą sfinansowano z pieniędzy publicznych. Co o tym pomyśle sądzi branża audytorska? Czy audyt energetyczny powinien być kontrolowany? Na jakim etapie? Pytamy eksperta!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

Podziel się

  • Audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze jest obowiązkowy w przypadku kompleksowej termomodernizacji.
  • Najpierw audyt, a świadectwo po modernizacji – propozycja.
  • “Osobie z odrobiną doświadczenia sprawdzenie audytu i podstawowych wskaźników zajmuje kilka minut” – mówi Kamil Misiurek z firmy AudytPro. Kto i kiedy powinien kontrolować audyt energetyczny, aby zwiększyć jakość termomodernizacji.

Audyt energetyczny ma zasadniczo dwie główne funkcje. Pierwszą jest określenie stanu energetycznego budynku i wybór najbardziej uzasadnionego wariantu termomodernizacji. W programie Czyste Powietrze powstała dotacja na audyt energetyczny, która jednak przysługuje tylko wtedy, gdy zrealizowano cały zakres prac wyszczególnionych w audycie. W przypadku kompleksowej termomodernizacji należy zrealizować cele redukujące zużycie energii, ale w przypadku zwykłej inwestycji nie ma tego obowiązku.

Drugi audyt energetyczny, ekspertyza, świadectwo?

Wykonanie audytu ma za zadanie przede wszystkim wskazać najbardziej newralgiczne obszary w budynku pod kątem strat ciepła. To one powinny być zmodernizowane w pierwszej kolejności. Dotacja na audyt to zdecydowanie odpowiedni krok, jeżeli wiąże się z przeprowadzeniem działań modernizacyjnych. Zaczynamy dopiero przekonywać się do audytu przed inwestycją, ale nieśmiało słyszy się o audycie po wykonaniu wszystkich prac. Oczywiście nie byłby to klasyczny audyt energetyczny, a bardziej ekspertyza na wzór świadectwa charakterystyki energetycznej (lub właśnie rzeczone świadectwo). Przypomnijmy, że traci ono ważność po 10 latach lub po przeprowadzeniu termomodernizacji. Można byłoby te dwie kwestie połączyć – choć wiązałoby się to z wprowadzeniem nakazu świadectw dla budynków po termomodernizacji, co nie musiałoby zostać ciepło przyjęte. W końcu trudno nie odnieść wrażenia, że w Polsce termomodernizacja zaczęła być utożsamiana z dotacjami, a nie redukcją rachunków, ekologią i komfortem…

Kontrola audytu energetycznego

Czy znajdą się nierzetelni wykonawcy, którzy nie wykonają go porządnie? Oczywiście. Czy jakość i zakres termomodernizacji może się różnić od zaleceń? Tak – i dlatego brakuje właśnie kontroli. Jeżeli chcemy korzystać ze środków publicznych, czyli pieniędzy podatników (nas wszystkich), to w interesie społecznym jest wprowadzenie mechanizmu kontroli. Oczekujemy od polityków (z miernym skutkiem) wydatkowania pieniędzy rozsądnie zgodnie z ustalonym planem i na najpotrzebniejsze inwestycje, to dlaczego nie oczekiwać tego od nas samych? Potrzebę kontroli audytów związanych z dotacjami podkreśla także Kamil Misiurek, właściciel firmy AudytPro.

“Karta audytu energetycznego zawiera informacje o stanie budynku przed i po modernizacji. Osobiście uważam, że zadaniem audytora nie jest pilnowanie inwestorów, czy wykonali prace termomodernizacyjne zgodnie z wytycznymi w audycie termomodernizacyjnym. To powinno być kluczowe dla inwestorów oraz dla jednostek przekazujących pieniądze inwestorom na termomodernizację” – wskazuje Kamil Misiurek.

Audyt energetyczny – kontrola przed dotacją

Co można byłoby zrobić, aby polepszyć jakość przeprowadzanych modernizacji? Według eksperta jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być wprowadzenie kontroli audytu jeszcze przed modernizacją w ramach dotacji np. z programu Czyste Powietrze.

“Osobiście uważam, że znacząco poprawiłoby jakość termomodernizacji, gdyby wprowadzono kontrolę audytów energetycznych i zleconych prac termomodernizacyjnych już na etapie składania wniosku. Czasami wpadnie mi audyt energetyczny, w którym po modernizacji przegroda nie spełnia obowiązujących Warunków Technicznych 2021, a audytor został polecony przez Urząd. Osobie z odrobiną doświadczenia sprawdzenie audytu i podstawowych wskaźników zajmuje kilka minut, a wyeliminowałoby to sytuacje zalecania przez niekompetentnych audytorów złego zakresu prac i przekazywania wadliwych dokumentów” – wyjaśnia Kamil Misiurek z firmy AudytPro.

Aktualnie nie słyszy się o działaniach, które miałyby zmienić audyty energetyczne w programach dotacyjnych. Brakuje systemowego podejścia i jednolitych regulacji dla różnych mechanizmów wsparcia. Ułatwiłoby to życie audytorom, jak i inwestorom równocześnie. Na pewno zwiększyłoby to jakość wydawania publicznych pieniędzy.

Zobacz również