3,5 mld euro na renowację budynków

Bruksela zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, którego kluczowym elementem jest efektywność energetyczna budynków. Mniejsze zużycie energii to już nie fantazja ekologów, tylko kwestia strategiczna

Stowarzyszenie Fala Renowacji zaprezentowało raport pt. „Efektywne instrumenty wspierania efektywności energetycznej budynków” z rekomendacjami dla rządzących dotyczącymi m.in. programu „Czyste Powietrze). W tym samym czasie do Warszawy przyjechała Urszula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, by rozmawiać odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak podkreślała, realizacja planu znacząco przyczyni się do dekarbonizacji gospodarki Polski, jednocześnie zwiększając jej niezależność energetyczną.

To istotna kwestia, bo wPolsce 40 proc. energii w budynkach nadal pochodzi z paliw kopalnych spalanych na miejscu a budynki odpowiadają za 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w gospodarce. Do tego 70 proc. budynków (4,6 mln) publicznych i mieszkalnych jest nieefektywna energetycznie a 16 proc. budynków (ok. 1 mln) ma najgorszy standard energetyczny.

Modernizacja energetyczna budynków to obszar, na który wydamy z KPO najwięcej środków, bo aż 3,5 mld EUR – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i publicznych. To kluczowe w kontekście rosnących gwałtownie cen energii, celów klimatycznych i uniezależnienia się od rosyjskich surowców – podkreślała Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Fali Renowacji.  

Zwiększyć środki na dotacje

Polacy mogą liczyć na dotacje na renowację swoich domów, ale skala tej pomocy jest znacząco mniejsza niż w innych krajach Europy. 3 razy mniej niż w Czechach, 4 razy mniej niż w Niemczech – o tyle mniej w relacji do przeciętnych zarobków wynosi dotacja dla właściciela budynku jednorodzinnego w Polsce na modernizację energetyczną. Dlatego Fala Renowacji, w rekomendacjach dla rządzących postuluje szereg zmian, np. podwojenie maksymalnej kwoty dotacji dostępnych w ramach programów rządowych typu „Czyste powietrze” oraz zniesienie limitu dochodów uprawniających do ubiegania się o wsparcie. 

Co trzeba zrobić ?

Inne postulaty to m.in. wycofanie wsparcia dla paliw kopalnych, wysokość ulgi termomodernizacyjnej zależna od efektów renowacji, kompleksowy system informowania i obsługi beneficjentów (One-stop-shop), indeksacja wskaźników kosztowych w przyszłości, programu „Czyste Powietrze” STOP SMOG.

Dla budynków publicznych rekomendacje to m.in.: większe wsparcie dla budynków zeroemisyjnych, zróżnicowanie poziomu wsparcia na podstawie systemu klas energetycznych, utworzenie nowego ogólnokrajowego instrumentu finansującego głęboką i kompleksową modernizację, krajowa baza danych o efektywności energetycznej, dedykowany portal z dobrymi praktykami dla zabytków. 

Stowarzyszenie Fala Renowacji to międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków i zrzeszająca firmy działające w tym obszarze. Jej misją jest działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3 proc. renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji. Współpracuje z organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi m.in. European Alliance to Save Energy, jest krajowym partnerem Renovate Europe Campaign (REC).

Raport „Efektywne instrumenty wspierania efektywności energetycznej budynków”, na zlecenie Fali Renowacji, przygotował Instytut Reform. Jego autorzy to: Aleksander Śniegocki, Zofia Wetmańska oraz Aneta Stefańczyk.

Źródło” Stowarzyszenie Fala Renowacji

Zobacz również