Automatyzacja systemów budynków – UE stawia coraz wyższe wymagania

Nowe, wymieniane i modernizowane systemy techniczne budynków mają podlegać - w myśl postanowień nowej dyrektywy - szerokim wymaganiom w zakresie energooszczędności. Mają je ustanawiać państwa członkowskie według zasady “efektywność energetyczna przede wszystkim”. W budynkach niemieszkalnych wzrastać ma rola systemów automatyki i sterowania budynkiem.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

O jakich wymaganiach mówią nowe przepisy unijne?

Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej w systemach technicznych budynków nowych, jak i już użytkowanych dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia wymagań odnośnie wykorzystania technologii wpływających na oszczędność energii.

Wymagania mają dotyczyć ogólnej charakterystyki energetycznej systemów, ich odpowiedniej instalacji i zwymiarowania, właściwej regulacji i kontroli systemów, a także - w stosownych przypadkach - zastosowania rozwiązań z zakresu równowagi hydraulicznej.

Przy ustanawianiu omawianych wymagań mają być brane pod uwagę warunki projektowe oraz typowe lub przeciętne warunki eksploatacji systemów technicznych, a zarazem ma być uwzględniane wykorzystanie urządzeń spełniających kryteria najwyższych dostępnych klas efektywności energetycznej.

Co istotne - nowe wymagania mają być zastosowane jeśli jest to możliwe z technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego punktu widzenia. Wdrożenie wymagań ma stanowić etapy renowacji, o których jest mowa w paszporcie renowacji.

Czytaj więcej o paszportach renowacji w artykule: Paszport renowacji budynku – nowy dokument, który wkrótce zacznie obowiązywać

Kierunek modernizacji systemów technicznych

Nowe przepisy zmierzają w kierunku coraz większego wykorzystania nowoczesnych systemów technicznych w budynkach zgodnie z zasadą “efektywność energetyczna przede wszystkim”. W zgodzie z celem, jakim jest stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia wzrastać ma rola zautomatyzowanych systemów budynkowych. Wśród całego spektrum rozwiązań służących poprawie bilansu energetycznego budynku promowane promowane będą:

  • urządzenia pomiarowe i kontrolne do monitorowania i regulacji jakości środowiska w pomieszczeniach,
  • urządzenia, które umożliwiają regulację temperatury zadawaną oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń, czy też umożliwiają wyznaczanie oddzielnych stref ogrzewania lub chłodzenia w budynku,
  • systemy równowagi hydraulicznej,
  • systemy sterowania oświetleniem budynku,
  • kompleksowe systemy automatyki budynkowej i systemy sterowania budynkiem.

W przypadku systemów automatyki i sterowania budynków przepisy wprowadzają cezurę czasową. Mówią one, że w przypadku budynków niemieszkalnych budynki mają być wyposażone w ww. systemy, o ile jest to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia:

- do dnia 31 grudnia 2024 dla budynków niemieszkalnych o znamionowej mocy użytecznej dla systemów ogrzewania, systemów chłodzenia lub połączonych systemów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń powyżej 290 kW;
- do dnia 31 grudnia 2029 r. – budynki niemieszkalne o znamionowej mocy użytecznej dla systemów ogrzewania, systemów chłodzenia lub połączonych systemów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń powyżej 70 kW.

W uzasadnieniu dotyczącym zastosowania systemów automatyki budynkowej dyrektywa wskazuje, że dzięki nim możliwe jest monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii budynków. Możliwe także staje się przeprowadzenie analizy porównawczej efektywności energetycznej budynków, czy też wykrywanie ewentualnych strat efektywności energetycznej systemów technicznych budynków. Wskazuje się, że zastosowanie połączonych systemów technicznych budynku umożliwia wzajemną komunikację systemów oraz ich interoperacyjność w zakresie odmiennych rodzajów technologii, urządzeń czy producentów.

Zobacz też: Automatyka budynkowa – ile energii pomoże zaoszczędzić?

Z całą pewnością w najbliższych latach wzrastać będzie rola systemów automatyki budynkowej i systemów zarządzania budynkiem. Spowodowane jest to potencjalnie wymiernymi korzyściami jakie przynoszą te rozwiązania w bilansie energetycznym budynku. Nie bez znaczenia dla promocji rozwiązań zautomatyzowanych jest też silny bodziec w postaci nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków..

Źródła: UE

Zobacz również