Aktualności Aktualności

Aż 65% energii z OZE w nowych budynkach od 2024 r.

W minionym tygodniu Bundestag w Niemczech zaakceptował sporną ustawę dotyczącą sektora grzewczego. Począwszy od przyszłego roku, nowe instalacje grzewcze w nowych budynkach będą zobligowane do wykorzystywania co najmniej 65% energii z OZE. Planuje się osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej w zakresie źródeł energii do roku 2045.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Niemcy

Podziel się

Począwszy od roku 2024 w Niemczech zacznie obowiązywać nowa ustawa dotycząca sektora ciepłownictwa, znana jako Gebäudeenergiegesetz, GEG. W głosowaniu nad nią w Bundestagu opowiedziało się za nią 399 posłów, 275 było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Ustawa ta stanowi inicjatywę rządzącej koalicji, która ma na celu promowanie zastosowania energii odnawialnej w systemach grzewczych. Te przepisy w efekcie mają przyczynić się o ochrony klimatu. Warto jednak zaznaczyć, że większość wymagań dotyczących budynków wejdzie w życie później niż pierwotnie zakładano. Co więcej, ich wdrożenie będzie stopniowe.

Ostateczna wersja ustawy została złagodzona i nie narzuca obowiązku wymiany istniejących już systemów grzewczych. Niemniej jednak, istnieje pewne ograniczenie: od roku 2045 nie będzie można używać gazu ziemnego ani oleju opałowego w instalacjach grzewczych.

Przewaga OZE w domowym miksie energetycznym

Co do samego odsetka energii odnawialnej, nowe systemy grzewcze w nowo budowanych budynkach będą musiały wykorzystywać przynajmniej 65% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jeśli chodzi o już istniejące systemy grzewcze w starszych budynkach, takie jak te opalane olejem lub gazem, będą mogły nadal działać i być naprawiane. Konieczność ich wymiany pojawi się dopiero w przypadku całkowitej awarii.

Jednakże, w takiej sytuacji będzie wymagane tymczasowe stosowanie grzejników zasilanych paliwami kopalnymi, które od 30 czerwca 2026 roku lub 30 czerwca 2028 roku (w zależności od wielkości gminy) będą musiały być zasilane w minimum 65% zasobów ekologicznych. Ten warunek dotyczy wszystkich istniejących systemów grzewczych.

Ostateczny termin całkowitego wycofania się z paliw kopalnych został wyznaczony na rok 2045. Oznacza to, że od tego momentu nie będzie można używać gazu ziemnego ani oleju opałowego w systemach grzewczych.

Dozwolone systemy grzewcze w Niemczech od 2024 r.

Osoby decydujące się na nową instalację od 2024 będą mogły zdecydować się na:

  • podłączenie do (miejskiej) sieci ciepłowniczej;
  • pompę ciepła;
  • system ogrzewania na prąd stały;
  • system ogrzewania oparty na energii słonecznej;
  • ogrzewanie hybrydowe (np. połączenie pompy ciepła i ogrzewania gazowego lub ogrzewania słonecznego i gazowego);
  • ogrzewanie wykorzystujące biomasę (tylko w istniejących budynkach)
  • ogrzewanie wykorzystujące gazy odnawialne, LPG lub wodór (tylko w istniejących budynkach)

Ustawodawca również przewiduje możliwość stosowania innych systemów grzewczych. Warunkiem jest dostarczenie dowodów na to, że wykorzystują one co najmniej 65% energii odnawialnej.

Aby wesprzeć obywateli, rząd planuje udzielać znacznych dotacji na wymianę systemów grzewczych. Państwo może pokryć nawet 70% kosztów nowego systemu grzewczego, przy maksymalnym limicie dofinansowania wynoszącym 21 tysięcy euro. Wartość wsparcia zależy jednak od dochodów wnioskodawcy.

Według informacji udostępnionych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska i Klimatu, wszyscy wnioskodawcy mają prawo do podstawowego dofinansowania w wysokości 30% kosztów inwestycji. Gospodarstwa domowe, które posiadają własny dom i ich roczny dochód podlega opodatkowaniu w wysokości mniejszej niż 40 tysięcy euro, mogą otrzymać dodatkową dotację w wysokości do 30%, w zależności od swojego dochodu.

Dodatkowo, planowana jest premia za szybką reakcję na wyzwania związane z klimatem w wysokości 20% dla wymiany starych systemów grzewczych do 2028 roku, a następnie co 2 lata stawka premii będzie obniżana o 3 punkty procentowe od 2029 roku.

Źródło: GLOBENERGIA, GEG.