Bakteria Legionella – jak się przed nią obronić?

Czy wiesz, że w zbiorniku c.w.u. i w klimatyzacji może kryć się niewidzialne, lecz niebezpieczne zagrożenia dla Twojego zdrowia? Bakteria Legionella może stanowić poważne ryzyko dla każdego z nas. W najnowszym artykule dowiesz się, w jakich warunkach Legionella staje się zagrożeniem. Jakie powoduje choroby i przede wszystkim - jak możesz chronić siebie i swoich bliskich przed jej potencjalnymi skutkami. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Bakteria Legionella - jak się przed nią obronić?

Podziel się

Bakteria Legionella, szczególnie gatunek Legionella pneumophila, jest odpowiedzialna za wywołanie groźnej choroby zwaną legionellozą, inaczej znanej jako legionellosis. Choroba ta powoduje ciężkie zapalenie płuc i gorączkę Pontiac. 

Legionella występuje głównie w środowisku wodnym, zwłaszcza w systemach klimatyzacyjnych, chłodniach, fontannach, wannach, a także w systemach wodociągowych i natryskowych. Aby jej przeciwdziałać istotne jest zrozumienie jej źródeł i sposobów przenoszenia. Woda w zbiornikach, rurach i instalacjach, które generują aerozole wodne (drobiny wody unoszące się w powietrzu), może stanowić środowisko rozwoju tych bakterii. Przeciwdziałanie temu zagrożeniu wymaga skoncentrowanych działań. Przede wszystkim, regularna dezynfekcja systemów wodnych jest kluczowa. Regularne czyszczenie, dezynfekcja i spłukiwanie systemów przeciwdziała gromadzeniu się biofilmu i bakterii w rurach oraz zbiornikach. To ogranicza ich potencjał rozmnażania się i przenoszenia.

“Najlepsza” temperatura dla bakterii

Odpowiednia temperatura wody ma duże znaczenie. Bakterie Legionella rozwijają się najlepiej w temperaturze od 20°C do 45°C. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać temperaturę wody powyżej 60°C w instalacjach ciepłej wody oraz poniżej 20°C w instalacjach zimnej wody, aby utrudnić rozwój bakterii.

Regularne inspekcje i konserwacje systemów wodnych są nieodzowne. W przypadku instalacji klimatyzacyjnych i fontann konieczne jest monitorowanie stanu i przeprowadzanie okresowych czyszczeń, dezynfekcji oraz wymiany filtrów. Używanie odpowiednich chemikaliów dezynfekujących, takich jak chlor lub perhydrol, może pomóc w kontrolowaniu populacji bakterii Legionella. Jednak dawkowanie tych środków musi być odpowiednio zbalansowane, aby uniknąć negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie.

Wszystkie te działania muszą być częścią szeroko zakrojonej strategii bezpieczeństwa wodnego. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie budynkami, w których istnieje ryzyko wystąpienia bakterii Legionella, powinny być dobrze przeszkolone w kwestiach higieny wodnej i procedurach przeciwdziałania zakażeniu.

Legionella w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Bakteria Legionella może być również przenoszona przez systemy klimatyzacji oraz wentylacji, zwłaszcza jeśli systemy te generują aerozole wodne, czyli drobne cząsteczki wody unoszące się w powietrzu. Są to idealne warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się bakterii. Ogrzewane i wilgotne środowisko w klimatyzacji lub wentylacji może sprzyjać namnażaniu się Legionelli. Co gorsze, aerozole wodne wytwarzane przez systemy mogą przenieść bakterie na większe odległości.

Aby zwalczać Legionellę w systemach klimatyzacji i wentylacji, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich praktyk higienicznych i środków bezpieczeństwa. W walce z bakterią w systemach klimatyzacji i wentylacji kluczowe jest zapobieganie tworzeniu się aerozoli wodnych oraz regularne monitorowanie, czyszczenie i dezynfekcja. Wszystkie te środki powinny być częścią ścisłych procedur zarządzania higieną i bezpieczeństwem w budynkach oraz systemach HVAC.

Podsumowując, przeciwdziałanie bakterii Legionella wymaga systematycznych i zintegrowanych działań. Regularne czyszczenie, dezynfekcja, utrzymanie odpowiedniej temperatury wody oraz monitoring systemów wodnych to kluczowe kroki w minimalizowaniu ryzyka zakażenia i utrzymaniu bezpiecznego środowiska.

Zobacz również