Aktualności Aktualności

Będą odszkodowania za złe powietrze wpływające na nasze zdrowie

Zawarto porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, tak aby nie było ono już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. 

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Dyrektywa EPBD, odszkodowania

Podziel się

Nowe przepisy określają bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2030 r. dla zanieczyszczeń o poważnym wpływie na zdrowie ludzi, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki). Państwa członkowskie mogą wnioskować o przesunięcie terminu 2030 r. o maksymalnie dziesięć lat, jeśli spełnią określone warunki.

Złe powietrze to największa przyczyna zgonów

W przypadku naruszenia nowych przepisów krajowych, osoby dotknięte zanieczyszczeniem powietrza będą mogły podjąć działania prawne, a obywatele mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli ich zdrowie narażono na szwank. W miastach powstanie również więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza. Nowe przepisy sprawią również, że obecnie trudne do porównania, wskaźniki jakości powietrza w UE będą porównywalne, jasne i publicznie dostępne.

Zanieczyszczenie powietrza jest nadal główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE, z około 300 000 zgonów rocznie związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W październiku 2022 r. Komisja zaproponowała przegląd unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza z bardziej ambitnymi celami na 2030 r., aby osiągnąć cel zerowego zanieczyszczenia do 2050 r. zgodnie z planem działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia. Nowe przepisy muszą teraz zostać przyjęte przez Radę, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały dwa lata na zastosowanie nowych przepisów.

Źródło: UE