Bieruń i Katowice – nowy Przegląd Termomodernizacyjny!

W kolejnym Przeglądzie Termomodernizacyjnym przyjrzymy się niezwykłym metamorfozom w gminie Bieruń oraz modernizacjom w Katowicach. Sprawdzimy też, czy tak problematyczne pod kątem termomodernizacji budynki zabytkowe można z powodzenia ulepszać. Zapraszamy!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Przegląd termomodernizacyjny

Podziel się

Gmina Bieruń zainwestowała ponad 10 milionów złotych w kompleksową termomodernizację pięciu nieruchomości będących jej własnością, w tym czterech budynków użyteczności publicznej oraz jednego budynku mieszkalnego. W skład tych obiektów wchodziły m.in. dwie historyczne szkoły z lat 1863 i 1897 oraz dawny urząd celny z 1830 roku. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane w 85% z funduszy unijnych. Aktualnie trwa procedura odbioru wykonanych prac. W ramach projektu o nazwie "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" przeprowadzono termomodernizację wymienionych obiektów. Są to budynki:

  • przy ul. Warszawskiej 292, gdzie mieści się m.in. modelarnia LOK oraz mieszkania komunalne;
  • mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wawelskiej 31 (mieszkania udostępniane na szczególnych warunkach);
  • socjalny przy ul. Chemików 139 (mieszkania komunalne i Dzienny Dom Pobytu Seniora "SENIOR +");
  • Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Licealnej 17a (dawne Gimnazjum nr 2);
  • filii Przedszkola nr 1 przy ul. Kamiennej 17.

Przykład, że da się modernizować budynki zabytkowe!

Wszystkie wymienione obiekty przeszły kompleksową modernizację, obejmującą wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację termiczną ścian zewnętrznych i fundamentów oraz zamianę kotłów na gazowe kotły centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo przeprowadzono modernizację systemów grzewczych i elektrycznych, renowację kominów oraz odnowienie elewacji zewnętrznych. W niektórych budynkach prace objęły izolację dachów, wymianę pokryć dachowych, renowację balkonów, montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznych.

Prace modernizacyjne trwały od roku 2021, a koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 10 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że aż 85% tej kwoty pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ciekawym faktem jest, że trzy z modernizowanych obiektów stanowią budynki o charakterze historycznym. Obecny budynek mieszkalny przy ul. Wawelskiej 31 miał swoje początki prawie 200 lat temu, w roku 1830, jako Główny Urząd Celny pod panowaniem królewsko-pruskim. Przeznaczono go dla urzędników i celników, a wokół powstały różne budynki towarzyszące. To były pierwsze kroki osady, którą później nazwano Nowym Bieruniem.

Budynek przy ul. Wawelskiej 292.
Źródło: bierun.pl

Natomiast obecne przedszkole przy ul. Kamiennej to dawna szkoła, zbudowana w 1863 roku. Budynek przy ul. Warszawskiej 292 został wybudowany w roku 1897, pierwotnie jako budynek szkolny. Rozpoczął działalność w 1898 roku, służąc jako przestrzeń lekcyjna i mieszkania dla nauczycieli. W okresie II wojny światowej pełnił funkcję siedziby gminy nowobieruńskiej. W kolejnych latach był wykorzystywany jako przedszkole.

Termomodernizacja w Katowicach

Przeprowadzona modernizacja miała miejsce przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach, obejmując budynek mieszkalny. Wartość inwestycji wyniosła około 2,4 miliona złotych i objęła termomodernizację budynku, wymianę systemów ogrzewania oraz remont dachu. Katowice konsekwentnie kontynuują swoje zaangażowanie w poprawę stanu technicznego zarządzanych przez miasto nieruchomości. Na rok 2023 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanował przeznaczenie kwoty przekraczającej 36 milionów złotych na tego typu modernizacje.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, jak miało to miejsce w przypadku ul. Sokolskiej 10a, wiąże się z realizacją różnorodnych działań, które mają na celu uczynienie obiektu bardziej komfortowym, ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska. W ramach tej inwestycji, wykonawca działając na zlecenie miasta, dokonał izolacji termicznej ścian zewnętrznych od strony dziedzińca, piwnic, stropów nad piwnicami oraz ostatniej kondygnacji. Dodatkowo zostały zamontowane nowe okna, co pozwoli na utrzymanie optymalnej temperatury w mieszkaniach zarówno zimą, jak i latem. Ze względu na walory historyczne, elewacja frontowa obiektu została odnowiona bez stosowania warstwy termoizolacyjnej.

Źródło: wkatowicach.eu

Prace modernizacyjne obejmowały również hydroizolację ścian piwnic, wyeliminowanie pieców węglowych, kotłów i podgrzewaczy gazowych oraz istniejących systemów grzewczych, zastępując je podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania. W efekcie budynek stał się bardziej ekologiczny w użytkowaniu. Dodatkowo wymiana oświetlenia w części wspólnej na oprawy LED przyczyniła się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Źródła: PAP, wkatowicach.eu, bierun.pl

Zobacz również