Budownictwo energooszczędne – obowiązek ze wsparciem

shutterstock 31080814
Ochrona zasobów dla przyszłych pokoleń oraz oszczędności kosztów energii to nie jedyne bodźce dla budownictwa energooszczędnego. W celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej budynków szereg wymogów na inwestorów nakładają:

 - wprowadzane zmiany w zakresie Warunków Technicznych budownictwa,
 - ustawa o Efektywności  Energetycznej z 2011 roku
 - planowana Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
 
Nadrzędną wytyczną dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2006/32/WE (pakiet 3x20) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług  energetycznych. Stawia ona następujące cele:  

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.  
- zmniejszenie zużycia energii o 20%
- 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE do 2020 r.

W związku z nowelizacją prawa budowlanego, od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania  świadectw charakterystyki energetycznej. Wynika to z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ocena   w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagana jest dla budynków i lokali mieszkalnych.  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania,  ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.  To kolejne rozporządzenie, które skłania inwestorów do zwracania większej uwagi na energochłonność   budowanych czy kupowanych nieruchomości.

 Unia Europejska nie tylko stawia wymagania. Wsparcie inwestycji,  wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, znajduje wyraz   w licznych programach dofinansowań unijnych.  formy dofinansowania zależą od rodzaju zadania oraz instytucji, która zajmuje się jego realizacją. Środki   na finansowanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii można uzyskać zarówno z funduszy  Unii Europejskiej, jak i środków krajowych.

Dopłaty do budowy mieszkań i domów energooszczędnych – program NFOŚiGW
 Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów  budowlanych i wykonawców do wymagań Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Stanowi impuls  dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument  wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do osób   fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom / mieszkanie od dewelopera. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu  lub zakup mieszkania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego  jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego  zgodnie ze wytycznymi NfOŚiGW.

Dopłaty do instalacji kolektorów słonecznych – program NFOŚiGW
Ten program z powodzeniem działa w Polsce od 2010 r. Zakłada on 45% dopłaty do zakupu i montażu  kolektorów słonecznych poprzez częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup   i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.  

Premia Termomodernizacyjna – program BGK
Kto już ma dom, może sięgnąć po pieniądze na termomodernizację. A konkretnie - tzw. premię termo- modernizacyjną. Wypłaca ją Bank Gospodarstwa Krajowego, a dostać mogą ją ci, którzy na docieplenie  domu lub unowocześnienie ogrzewania zaciągnęli kredyt. Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację  przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów  energii, ustalonych na podstawie wymaganego audytu energetycznego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Rada Europejska podjęła na początku 2013 roku kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata  2014-2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację  polityki spójności. W tych programach znajdzie się również miejsce na wspieranie inwestycji, przewidujących  implementację rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii.


Źródło: REHAU