Aktualności Aktualności

Budynki użyteczności publicznej z dofinansowaniem na termomodernizację!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Środki z programu FEnIKS popłyną do instytucji publicznych. Łącznie 900 milionów złotych przeznaczone będzie na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół, szpitali czy administracji.

  • Od początku lipca do końca września trwają nabory wniosków w programie FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
  • Fundusze można otrzymać na termomodernizację, inwestycję w OZE, magazyny energii, infrastrukturę zwiększającą dostępność, czy edukację ekologiczną.
  • Rozdział funduszy odbywa się w naborze konkurencyjnym i niekonkurencyjnym. Nie została określona maksymalna ani minimalna kwota dofinansowania.

1 lipca ruszył nabór do programu FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Instytucje, które chcą skorzystać ze wsparcia, muszą się jednak spieszyć. Nabór zamknie się 30 września o godzinie 15:00. Wnioski można składać jedynie elektronicznie w ramach dwóch trybów – naborze konkurencyjnym i niekonkurencyjnym. Łączna pula środków to 900 milionów złotych.

Zamysł programu

Środki z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko mają służyć poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przewidziana jest również możliwość dofinansowania do OZE. Chodzi więc o izolację termiczną budynków, odzysk ciepła odpadowego, przyłączanie do sieci ciepłowniczej, instalację źródeł OZE, energooszczędnego oświetlenia czy modernizację w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Nie wszystkie dofinansowywane inwestycje muszą zostać wskazane przez audyt – można otrzymać fundusze na przykład na budowę punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, magazynów energii, infrastruktury zwiększającej dostępność (np. podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami). Pieniądze będą mogły być przeznaczone również na edukację podnoszącą świadomość ekologiczną. 

Obowiązujące zasady

Dofinansowanie może dotyczyć budynków zabytkowych (jeśli projekty są realizowane przez państwowe jednostki budżetowe i podmioty niestanowiące państwowych jednostek budżetowych) oraz budynków niezabytkowych i mieszanych (projekty realizowane tylko przez państwowe jednostki budżetowe).

Prace realizowane dzięki dofinansowaniu muszą zakończyć się przed 2030 rokiem. Nie została określona minimalna ani maksymalna kwota dofinansowania projektu dla działania FENX.01.01. Jednak w naborze konkurencyjnym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru to 85%.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez aplikację WOD2021 (CST2021). Uruchomione zostały dwa równoległe nabory – konkurencyjny o budżecie 500 milionów złotych oraz niekonkurencyjny z pulą środków równą 400 milionów złotych. 

Jeśli dofinansowanie ma objąć wymianę starych źródeł ciepła na stałe paliwa kopalne (zasilanych węglem, torfem, łupkami bitumicznymi) na kotły gazowe, może być przyznane jedynie do końca 2025 roku i obligatoryjne musi również obejmować inwestycję w efektywność energetyczną budynku. 

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.