Budynki zeroemisyjne już od 2028 r. Co na to branża materiałów budowlanych?

Nowe przepisy unijne podkreślają konieczność zwrócenia uwagi na monitorowanie emisji CO2 w tzw. całym cyklu życia budynku. Budynki oraz elementy i materiały budowlane odpowiadają bowiem za emisję gazów cieplarnianych przed okresem eksploatacji, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Jest tak dlatego, ponieważ węgiel jest zawarty we wszystkich materiałach budowlanych służących budowie domów. Na powyższe fakty oraz wynikające z nich konsekwencje zwraca uwagę nowa dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków.

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Przypomnijmy, że wkład budynków w emisje, które prowadzą do zmiany klimatu odbywa się jednocześnie na dwóch poziomach:

  • emisji dwutlenku węgla w związku z zastosowaniem do budowy domów materiałów i technologii budowlanych zawierających węgiel
  • bezpośrednich i pośrednich emisji dwutlenku węgla odbywających się na etapie użytkowania budynku

Dyrektywa już teraz zapowiedziała przegląd obowiązujących przepisów odnoszących się do produkcji materiałów budowlanych. To bez wątpienia jasny sygnał dla całej branży materiałów i technologii budowlanych. Docelowym kierunkiem ma być produkcja materiałów budowlanych prowadzona z większym uwzględnieniem danych środowiskowych.

Budynki są ważnym bankiem materiałów, ponieważ przez wiele dziesięcioleci deponuje się w nich zasoby, a sposób ich projektowania ma duży wpływ na emisje w całym cyklu życia zarówno w przypadku nowych budynków, jak i renowacji - podkreślono w nowym dokumencie UE.

Co na to rynek?

Jak na zapowiedź rewizji przepisów w zakresie produkcji materiałów budowlanych reaguje rynek?

Wszystkie nowe koncepcje wynikające z założeń Dyrektywy EPBD bardzo istotnie będą wpływały na rynek budowlanych. Producenci materiałów budowlanych bardzo pilnie przyglądają się w jakim kierunku ostatecznie pójdą regulacje. Na pewno w praktyce oznaczać to będzie zmiany w samym podejściu do tworzenia materiałów budowlanych. Inną kwestią jest to, w jaki sposób będą one odpowiadały na potrzeby modernizacyjne. Tu też wydaje się, że branża ma co robić, aby przystosować swój asortyment do potrzeb związanych chociażby z termomodernizacją istniejących zasobów budowlanych. Przypominam, że w perspektywie najbliższych lat coraz istotniejsza będzie kwestia śladu węglowego wyrobów budowlanych, co każe producentom już dziś bardzo pracować nad tym co i w jaki sposób produkują - powiedział Jarosław Guzal redaktor naczelny serwisu termomodernizacja.pl

W perspektywie wznoszenia nowych budynków, a także konieczności zmodernizowania istniejących zasobów budynkowych (przypomnijmy, że 75 % budynków w Unii Europejskiej pozostaje nieefektywnych energetycznie) jasne staje się jakie materiały i technologie budowlane będą promowane w poszczególnych sektorach budownictwa kubaturowego, a szczególnie budownictwa mieszkaniowego.

Dyrektywa wymienia konieczność częstszego wykorzystywania materiałów bardziej zrównoważonych - materiałów pochodzenia biologicznego i geologicznego. Podkreśla się także znaczenie konieczności większego zastosowania prostych technik pasywnych i lokalnych technik budowlanych. Wszystko to, aby wspierać i promować technologie materiałowe, które zapewniają skuteczną izolację i umożliwiają budowę i modernizację budynków efektywnych energetycznie. Aby zrealizować ten cel należy dążyć do zastąpienia emisyjnych materiałów, takich które przyczyniają się do składowania dwutlenku węgla w środowisku m.in. materiałami drewnopochodnymi.

Kierunek określony przez znowelizowaną dyrektywę jest jasny. Różnice mogą wystąpić co do tempa implementacji. Przypomnijmy więc:

Od roku 2026 wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych powinny być zeroemisyjne.
Od roku 2028 wszystkie nowe budynki będące w domenie prywatnej powinny być zeroemisyjne.
Od roku 2032 budynki mieszkalne poddane gruntownej renowacji powinny być zeroemisyjne.

Wymogi budownictwa bezemisyjnego to bez wątpienia wyzwanie dla całego rynku budowlanego.
Producentów materiałów i technologii budowlanych czeka dużo pracy w celu przystosowania się do nowych regulacji. Potrzebna jest z całą pewnością nowoczesna wiedza, o tym, jak projektować i realizować przedsięwzięcia budowlane zgodnie z współczesnymi zeroemisyjnymi standardami.

Źródła: UE

Zobacz również