Cele termomodernizacji

ocena efektów działań termomodernizacyjnych

Pojęciem termomodernizacja jest określany zespół przedsięwzięć modernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie zużycia ciepła na ogrzewanie.

Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych, jak i w instalacji grzewczej. Realne do osiągnięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego o 35-40%.

Usprawnienia termomodernizacyjne dotyczą głównie starszych budynków. Koszt ogrzewania budynku z lat 60-tych jest kilkakrotnie wyższy niż dla budynku o tej samej powierzchni wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami. W budynkach projektowanych i budowanych obecnie od podstaw jest dużo łatwiej osiągnąć dobre właściwości energetyczne. Jest to spowodowane wprowadzaniem nowych technologii budowlanych, stosowaniem lepszych materiałów izolacyjnych oraz projektowaniem domów energooszczędnych.

Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, ale można zauważyć jeszcze dodatkowe efekty w postaci podniesienia komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw. Aby cel główny został osiągnięty, przeprowadza się tylko inwestycje ekonomicznie opłacalne, dlatego też przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Pod tym pojęciem kryją się działania mające na celu ocenę stanu istniejącego i przegląd możliwych do wykonania usprawnień oraz analiza efektywności ekonomicznej modernizacji.


Tabela: Ocena ilościowa efektów działań termomodernizacyjnych (M.Popiołek 2004)

Straty ciepła z budynków do otoczenia są różne, w zależności od rodzaju przegrody. Udział poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji, co należy zmodernizować w pierwszej kolejności.

Na wykresie przedstawiono przykładowy udział okien, ścian i innych przegród budowlanych w stratach ciepła, w modelowym domu wielorodzinnym przed termomodernizacją.

udział przegród w stratach ciepła
Rysunek: Przykładowy udział przegród budowlanych w stratach ciepła w modelowym domu wielorodzinnym przed termomodernizacją (A. Panek, J. Norwisz, 2004)

Autor: Redakcja
Literatura:
- Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Praca zbiorowa pod redakcją J. Norwisza: Gliwice 2004.
- Audyt energetyczny. Materiały pomocnicze. Praca zbiorowa pod redakcją J. Norwisza: Gliwice 1999.
- Panek A., Sołtysek P.: Zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Poradnik. Kraków 2006.