Ciepłe Mieszkanie – ile można otrzymać pieniędzy? Kto może otrzymać dofinansowanie? Sprawdzamy!

Od 29 września 2023 roku można składać wnioski w ramach nowej inicjatywy o nazwie Ciepłe Mieszkanie. Jaką sumę wsparcia można otrzymać na poprawę warunków mieszkalnych? Warto zaznaczyć, że maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 41 tys. złotych i może zostać przeznaczona na inwestycje, takie jak wymiana okien czy modernizacja źródła ciepła. Jakie konkretne kryteria i wymagania muszą spełnić uczestnicy programu Ciepłe Mieszkanie? Kto ma prawo ubiegać się o te dopłaty?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Ciepłe mieszkanie

Podziel się

Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu udzielenie wsparcia finansowego dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, aby zachęcić ich do modernizacji przestarzałych urządzeń grzewczych oraz wymiany okien i drzwi w swoich mieszkania. Jednak nie tylko budynki jednorodzinne (poprzez np. program Czyste Powietrze), ale także budynki wielorodzinne, w tym te komunalne (należące do miast i gmin) oraz zarządzane przez spółdzielnie lub wspólnoty, mogą otrzymać pomoc na zwiększenie efektywności energetycznej.

Ponad 70% mieszkańców miast zamieszkuje w budynkach wielorodzinnych, a na wsi ten odsetek wynosi ok. 10%. W związku z tym nie możemy ignorować wpływu systemu ogrzewania i parametrów termicznych budynków wielorodzinnych na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Mieszkańcy posiadający lokale powinni nawiązać kontakt z odpowiednimi organami gminy, ponieważ to gminy mają możliwość ubiegania się o środki z programu Ciepłe Mieszkanie. Po uzyskaniu środków przez wojewódzkie fundusze, te zostają przekazane do gmin, które następnie zawierają umowy z właścicielami mieszkań. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania o maksymalnej wartości około 41 tys. złotych na jednostkę mieszkalną.

Dla kogo Ciepłe Mieszkanie?

O dofinansowanie termomodernizacji z programu Ciepłe Mieszkanie mogą się starać:

  • osoby prywatne,
  • właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
  • najemcy mieszkań będących własnością gminy,
  • małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Dzięki programowi Ciepłe Mieszkanie istnieje możliwość dokonania wymiany różnych urządzeń grzewczych, takich jak przestarzałe piece na nowoczesne kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o wyższym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy pompy ciepła. Co więcej, dofinansowanie umożliwia także podłączenie mieszkania do efektywnego źródła ciepła w budynku lub do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że środki finansowe można uzyskać także na wymianę okien i drzwi.

Należy pamiętać, że w ramach programu Ciepłe Mieszkanie obowiązuje zasada, że jedna dotacja przypada na jeden lokal mieszkalny.

Program Ciepłe Mieszkanie oferuje różne poziomy wsparcia, które są dostosowane do dochodów uczestników oraz uwzględniają specjalne warunki dla gmin o największym zanieczyszczeniu powietrza. Program jest podzielony na cztery segmenty, z czego trzy z nich są przeznaczone dla osób indywidualnych, a jeden skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych. Jakie dokładnie są dostępne poziomy wsparcia?

Kwoty dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

Poziom podstawowy

Dla osób o rocznych dochodach wynoszących do 135 tys. złotych najwyższa kwota dofinansowania wynosi 16,5 tys. złotych, co stanowi maksymalnie 30% kwalifikowanych kosztów na jeden lokal mieszkalny. W przypadku mieszkań zlokalizowanych w gminach o największym zanieczyszczeniu wsparcie może sięgnąć nawet 35% (do 19 tys. złotych).

Poziom wyższy

Osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego mieści się w przedziale od 1894 złotych dla gospodarstw wieloosobowych do 2651 złotych dla jednoosobowych, mają możliwość ubiegania się o wyższą dotację, która może wynieść do 27,5 tys. złotych, co stanowi 60% kwalifikowanych kosztów. W przypadku lokali zlokalizowanych na obszarach najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja wyniesie nawet 29,5 tys. złotych, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych.

Poziom najwyższy

Najwyższe wsparcie mogą uzyskać ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w jednoosobowym, lub
  • jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

W takiej sytuacji na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95%) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Pomoc wspólnotom mieszkaniowym

Czwarta część programu, która jest dedykowana wspólnotom mieszkaniowym, oferuje różne opcje wsparcia, obejmujące do 60% kwalifikowanych kosztów. Przyznawane dotacje mogą wynieść do:

  • 350 tys. złotych w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
  • 360 tys. złotych, jeśli projekt uwzględnia również zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. złotych w przypadku stosowania pomp ciepła),
  • 150 tys. złotych dla projektów, które obejmują jedynie termomodernizację, bez konieczności wymiany źródeł ciepła.

Osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, mogą ubiegać się o to wsparcie finansowe. W drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, korzyści z dotacji mogą czerpać większa liczba beneficjentów, w tym właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych, małe wspólnoty mieszkaniowe (składające się z 3 do 7 lokali) oraz najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również