Rynek budowlany Rynek budowlany

Co budujemy w Polsce? Największe prowadzone inwestycje budowlane

Łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w 16 regionach Polski wynosi około 865 miliardów złotych, w porównaniu do 690 miliardów złotych z roku poprzedniego. Jak ma się kondycja polskiego budownictwa?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, transformacja energetyczna polskiej gospodarki, rozwój rynku e-commerce, przyspieszający trend nearshoringu i friendshoringu oraz ożywienie w budownictwie militarnym mają ogromny wpływ na potencjał polskiego rynku budowlanego do roku 2028. Warto zaznaczyć, że większość planowanych inwestycji koncentruje się na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie rynku budowlanego.

Według raportu Spectis "Rynek budowlany w Polsce 2023-2028 – analiza 16 województw", łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w 16 regionach Polski wynosi około 865 miliardów złotych, w porównaniu do 690 miliardów złotych z roku poprzedniego. Ten znaczący wzrost wartości największych inwestycji wynika głównie z wyraźnego przyrostu inwestycji energetycznych o wartości wielomiliardowej oraz ogólnego wzrostu wycen we wszystkich segmentach budownictwa.

Co się buduje a co planuje? 

Raport analizował prawie tysiąc inwestycji, które mają największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. Zbadano 60 najważniejszych inwestycji w każdym województwie (30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz 30 z segmentów inżynieryjnych). Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy wynosi 152 miliardy złotych, a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 713 miliardów złotych.

Średnia wartość jednej analizowanej inwestycji wynosi obecnie blisko 900 milionów złotych (w porównaniu do 720 milionów złotych rok wcześniej). Spośród tego, dla budynków wartość wynosi 434 miliony złotych, a dla obiektów inżynieryjnych – 1,37 miliarda złotych. Duży wpływ na taką wysoką średnią wartość inwestycji inżynieryjnych ma kilkanaście mega-projektów, które są warte dziesiątki miliardów złotych. Jednakże, w przypadku tych inwestycji istnieje poważne ryzyko opóźnień oraz możliwość, że niektóre z nich w ogóle nie zostaną zrealizowane.

Analiza planów inwestycyjnych wskazuje, że liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie. W obu tych regionach wartość 60 największych inwestycji przekracza 130 miliardów złotych. Na obszarze województwa pomorskiego wiodącymi segmentami w przyszłości będą: budownictwo energetyczno-przemysłowe i hydrotechniczne, a także kolejowe, drogowe i mieszkaniowe. Natomiast na Mazowszu planowanych jest najwięcej dużych inwestycji, szczególnie w segmentach energetyczno-przemysłowym, drogowym, biurowym, hydrotechnicznym, kolejowym oraz przemysłowo-magazynowym.

Trzecie miejsce zajmuje województwo wielkopolskie z inwestycjami o wartości ponad 100 miliardów złotych, z czego ponad 90 miliardów złotych przypada na obiekty inżynieryjne, głównie projekty energetyczne, drogowe i kolejowe.

Kolejne pozycje pod względem łącznej wartości projektów zajmują województwa śląskie, dolnośląskie i małopolskie (ponad 60 miliardów złotych).

Największe inwestycje 

W planach znajdują się takie spektakularne inwestycje inżynieryjne, jak przygotowywany Centralny Port Komunikacyjny (Mazowieckie) oraz dwie elektrownie jądrowe (Pomorskie i Wielkopolskie). Ponadto, wymienić należy Port Gdańsk – Port Centralny, drogę wodną Gdańsk-Warszawa, kopalnię miedzi (Lubuskie), Kanał Śląski, tunel kolejowy Łódź Fabryczna-Lublinek, linię kolejową Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna (Małopolskie), most energetyczny północ-południe, rozbudowę autostrady A4, S6 Zachodnią Obwodnicę Szczecina, a w dalszej perspektywie także realizację kilku małych reaktorów jądrowych (SMR).

Wśród znaczących planowanych inwestycji kubaturowych, które mają istotny wpływ na rozwój całych regionów, wymienić można zakład integracji i testowania półprzewodników Intel, fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych Mercedes Benz oraz fabrykę pomp ciepła Bosch (Dolnośląskie); fabrykę samochodów elektrycznych Izera oraz fabrykę ogniw fotowoltaicznych Giga PV (Śląskie); a także fabryki elementów do farm wiatrowych offshore (Pomorskie).

Należy również zwrócić uwagę na planowane duże inwestycje publiczne o charakterze mieszkalnym i komercyjnym, takie jak Pałac Saski, Centrum Badawczo-Analityczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego oraz rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (Mazowieckie), Szpital Uniwersytecki w Świlczy (Podkarpackie), a także Szpital Onkologiczny we Wrocławiu (Dolnośląskie).

Ponadto wśród projektów mixed-use o dużej skali, integrujących funkcje mieszkalne z komercyjnymi, które mają potencjał stać się nowymi dzielnicami, znajdują się m.in.: Towarowa 22 (Mazowieckie), Essa Kliny (Małopolskie), Wolne Tory (Wielkopolskie), Nowy Wełnowiec (Śląskie) oraz Gdynia Centrum (Pomorskie).

Źródło: Spectis