Co nowego w rekuperacji?

Panasonic-DX pan

Na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie, które umożliwia odzyskanie do 77 proc. ciepła z wywiewanego powietrza i zapewnia mu wysoki poziom czystości. Jednostki znajdą zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych.

 
Nowe rozwiązanie przedstawiła firma Panasonic. umożliwia utrzymanie komfortowej temperatury we wnętrzu obiektu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Wyposażone jest w wymiennik ciepła z przepływem przeciwprądowym, co zmniejsza obciążenie klimatyzacji o około 20%. Urządzenie jest w stanie zachować wysokie parametry efektywności nawet w zimie, osiągając sprawność odzysku temperatury na poziomie do 77%.
Wymiennik posiada również kanał obejściowy, który pozwala na bezpośrednie nawiewanie powietrza z zewnątrz do budynku wtedy, gdy jest ono odpowiednio chłodne, co zmniejsza zużycie systemu.
 
 
Jednostka znajdująca się w ofercie firmy Panasonic gwarantuje również wysoką czystość powietrza dostarczanego do wnętrz. Jest ona wyposażona w aktywujący się podczas pracy wentylatora system, który ma działanie antybakteryjne. Na wlocie świeżego i powrotnego powietrza zainstalowane są filtry o klasie skuteczności G4 zbudowane z syntetycznego materiału, które zatrzymują większe pyłki roślinne oraz grubszy pył metalurgiczny.
Sekcja zasilania jednostki została wyposażona w wężownicę, elektromagnetyczny zawór rozprężny, filtr freonu, kontaktowe czujniki temperatury w linii freonu ciekłego i gazowego oraz czujniki NTC w obydwu torach przepływu. W urządzenie została wbudowana skrzynka elektryczna do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego oraz komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Z kolei przyłącza kanałów mają formę okrągłych kołnierzy z tworzywa sztucznego.
 
Rozwiązanie Panasonic działa wraz z jednostkami wewnętrznymi o wydajności 3 kW, 4 kW lub 4,5 kW.
 
Źródło: Panasonic