Co wpływa na koszt chemii budowlanej w kontekście systemów ociepleń

dolne zrodla_ciepla_4

System ociepleń jest produktem złożonym z układu wzajemnie powiązanych produktów. Tak też jest definiowany przez prawo budowlane.

Aprobaty, certyfikaty nie są udzielane na poszczególne produkty, tylko na cały układ. Dlatego też system dociepleń badany i oceniany powinien być jako układ produktów. co później jest wynikiem jego trwałości, wytrzymałości i ceny.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że produkty systemowe, które są badane w układach, będą droższe od produktów wprowadzanych na rynek osobno, które są aplikowane na obce produkty uprzednio nie będąc poddawane żadnym badaniom.

Na koszt chemii budowlanej wpływa również fakt posiadania przez produkt niezbędnych dokumentów dopuszczeniowych. W przypadku systemów ociepleń jest to Aprobata Techniczna lub Europejska Aprobata Techniczna. Posiadanie takiego dokumentu przez produkt „system ociepleń” zaświadcza, że produkt przechodzi przez szereg badań nałożonych przez ustawodawcę w celu dopuszczenia go do obrotu. Jest to już gwarancja pewnego minimalnego poziomu jakości.

Następnie głównym, najważniejszym czynnikiem kształtującym cenę chemii budowlanej w systemie ociepleń elewacji jest sam skład chemiczny produktów. Wizualnie budowlany produkt chemiczny niczym się nie różni miedzy tym o dużej zawartości związków chemicznych, a tym z małą ich ilością. Odzwierciedla się to przy aplikacji i eksploatacji produktu, ale wtedy znaczna część użytkowników, inwestorów pozostawia ten fakt, jako już zaistniały i nie do odwrócenia. Dlatego też bardzo ważne jest uświadamianie rynku przekazując maksymalną ilość informacji mówiących o składzie chemicznym materiałów budowlanych i korzyściach płynących z ich występowania w produkcie. 


W tematyce systemów ociepleń ważnym ich składnikiem są zaprawy klejowo-szpachlowe, służące do mocowania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej na ich powierzchniach, która zapewnia wytrzymałość mechaniczną systemu ociepleń. 
Im wyższy wskaźnik procentowy strat prażenia, tym większa zawartość dodatków chemicznych w kleju. Na etapie udzielania Aprobaty Technicznej organ wydający taki dokument na podstawie badań produktu określa deklarowany wskaźnik strat prażenia (nie może on być niższy niż wymagany normowo), ale może być skrajnie niski, co plasuje produkt, jako słabej jakości i w niskiej cenie. Przykładowo zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact z systemu ociepleń Baumit Star charakteryzuje się stratami prażenia w przedziale 2,6 do 3 %. Na rynku budowlanym można niestety znaleźć produkty, w których ten parametr wynosi zaledwie 0,65 %. Należy pamiętać, że to chemia zawarta w produkcie ma największy wpływ na jego cenę


Co kryje się pod pojęciem strat prażenia?

Zawartość takich związków jak żywica polimerowa, która zwiększa przyczepność zaprawy, jej odporność mechaniczną, elastyczność i co najważniejsze pozwala na wyeliminowanie łączników mechanicznych przy montażu klejowym płyt termoizolacyjnych. Pod pojęciem straty prażenia kryje się również zawartość metylocelulozy, która wydłuża czas otwarty obróbki materiału, zwiększa elastyczność i eliminuje rysy skurczowe a także wiele innych dodatków chemicznych. Powyższy przykład obrazuje nam jak skład chemiczny wpływa na jakość i cenę produktu.


Podobnie rzecz się ma przy zaprawach wierzchnich, czyli tynkach strukturalnych. Tynk strukturalny to nie tylko spoiwo i wypełniacz, czyli kruszywo i pigment. Strukturalny tynk pastowaty (silikonowy, akrylowy, silikatowy) składa się z kruszywa, środka wiążącego (dyspersje, szkło wodne, żywice), odpieniacza, zagęszczacza, środka konserwującego (antygrzybicznego), środka sieciującego, środka hydrofobizującego, białych pigmentów, kolorowych pigmentów, mikrowłókien. Każdy z tych składników odgrywa ważną rolę w procesie aplikacji i eksploatacji, a przede wszystkim wpływa na cenę produktu. Tanie produkty w celu obniżenia ceny siłą rzeczy są pozbawiane poszczególnych składników lub ograniczany jest ich skład. Stosowanie nowych rozwiązań typu nanotechnologia (np. Baumit NanoporTop i Baumit NanoporColor) sprawia, że produkty te nabywają cech samooczyszczania. Technologia ta wpływa na koszt wytworzenia produktu, ale jednocześnie przekłada się na oszczędności w jego użytkowaniu. 


Reasumując na koszt produktu ma wpływ przede wszystkim jego skład chemiczny, stała jakość, poparta badaniami okresowymi oraz wykorzystanie nowych rozwiązań i technologii. Należy jednak pamiętać, że koszt ten jest zawsze rekompensowany walorami użytkowymi i trwałością produktu.

 Żródło: Informacja prasowa, Marek Siemieniewski, Baumit

 

 

Artykuł dostępny także w e-miesięczniku TERMOMODERNIZACJA wydanie 2/12:

 

 termo docieplenia

termo docieplenia2