Czy audyt energetyczny podrożał? Ile kosztuje na wiosnę 2024 roku?

Audyt energetyczny powinien stanowić nieodłączny element termomodernizacji. Dzięki niemu wiemy, które obszary budynku wymagające działań modernizacyjnych w pierwszej kolejności. Dodatkowo wiemy, ile energii nasz budynek zużywa, a ile będzie zużywać, gdy wykonamy cały wariant wskazany w audycie. Ile audyt energetyczny kosztuje na wiosnę 2024 roku? Czy musimy liczyć się z wysokimi kosztami?

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
audyt energetyczny świadectwo charakterystyki energetycznej? świadectw termomodernizacja

Podziel się

  • Od 2023 roku w programie Czyste Powietrze możemy otrzymać nawet 1200 złotych na audyt energetyczny.
  • Ceny audytu w maju 2024 roku – czy są na stabilnym poziomie?
  • Termomodernizacja to często kosztowna inwestycja, a audyt pozwala ją zoptymalizować!

Podstawową, a jednocześnie najważniejszą funkcją audytu energetycznego jest dostarczenie informacji o zapotrzebowaniu na energię w budynku i wskazanie na tej podstawie najlepszego wariantu termomodernizacji. A przynajmniej tak powinno być. W Polsce stanowi on głównie element procesu uzyskiwania dotacji, co oczywiście tworzy wokół audytu otoczkę przykrej konieczności. Co znajduje się w audycie w przypadku domów jednorodzinnych? Audyt energetyczny jest kompleksowym opracowaniem, które określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje optymalne rozwiązanie, które zapewni opłacalność inwestycji oraz długotrwałe oszczędności energii. 

Dotacja na audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

Z uwagi, że najczęściej wykonuje się audyty energetyczne na potrzeby programu Czyste Powietrze, to nic dziwnego, że firmy audytorskie wprowadziły specjalną usługę – “audyt energetyczny Czyste Powietrze”. Od 2023 roku możemy skorzystać z dotacji wynoszącej do 100% kosztów kwalifikowanych audytu (do 1200 złotych). Efekt jest taki, że wspomniany audyt kosztuje właśnie 1200 złotych. Można więc powiedzieć, że ta zmiana uregulowała w sposób odgórny cenę audytu na potrzeby dofinansowania. Powstaje także ryzyko związane z jakością wykonania ekspertyzy. W programie Czyste Powietrze nie ma kontroli wykonywanych audytów. Stanowią one jedynie wyznacznik, co należy zrobić w ramach dotacji. 

Zazwyczaj kwota 1200 złotych, którą oferuje program, wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z audytem energetycznym. Audyt ten odgrywa kluczową rolę, kierując procesem modernizacji i pomagając spełnić wymogi prawne, co jest szczególnie istotne w ocenie realizacji inwestycji przez beneficjentów dotacji.

Czyste Powietrze i kompleksowa termomodernizacja

Przypomnijmy, że audyt energetyczny w Czystym Powietrzu jest obowiązkowy przy staraniu się o wyższe dofinansowanie w przypadku tzw. kompleksowej termomodernizacji. Jej efektem ma być osiągnięcie jednego z wymienionych poniżej celów: 

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok), lub 
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

W przypadku uzyskania wsparcia finansowego na kompleksową modernizację, przeprowadzenie audytu staje się obowiązkiem beneficjenta. Jednakże środki te mogą być również przyznane przy okazji standardowej termomodernizacji. Aby jednak uzyskać dofinansowanie, konieczne jest przeprowadzenie pełnego zakresu modernizacji, który został określony w audycie. W przypadku zwykłej termomodernizacji brak jest szczegółowych wymogów odnośnie do audytu, gdyż regulamin nie nakłada żadnych konkretnych celów na inwestora. 

Ile kosztuje audyt energetyczny wiosną 2024 roku?

Przejdźmy teraz do cen audytu energetycznego. Jakie są koszty pojedynczego audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego? Ile więcej trzeba zapłacić za audyt dla budynków wielorodzinnych? 

audyt energetyczny
  • Tak prezentują się przedziały cenowe dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:
    • budynek jednorodzinny 1100-1600 złotych,
    • budynek wielorodzinny 2000-3500 złotych (w zależności od wielkości budynku).

Dla obiektów wielorodzinnych ceny mogą znacząco się różnić w zależności od rozmiaru budynku. Często też ustala się je indywidualnie. Dobra wiadomość jest taka, że od ubiegłej zimy ceny nie wzrosły, ale też nie zmalały. O kolejnych zmianach na rynku audytorskim będziemy informować na bieżąco. Dodatkowo apelujemy do branży, aby zwróciła uwagę na to, że od 22 kwietnia zmienił się wzór dokumentu podsumowującego audyt energetyczny w Czystym Powietrze. Szczegóły w materiale: Czyste Powietrze – nowy dokument podsumowujący audyt energetyczny

Źródła: firmy audytorskie, Czyste Powietrze, Termomodernizacja.pl

Zobacz również