Czy da się wyleczyć mostki termiczne?

Według teorii, w większości przypadków możemy z sukcesem wyeliminować mostki termiczne i zapobiec niekontrolowanym stratom ciepła z budynku. Niestety, rzeczywistość często różni się od ideału. Dlatego warto poznać naszego wspólnego wroga, czyli mostki cieplne, i dowiedzieć się, gdzie najczęściej się pojawiają, a także jak skutecznie pozbyć się ich negatywnego wpływu.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Czym są mostki termiczne?

Podziel się

Powstawanie mostków termicznych wynika z różnych niedociągnięć na różnych etapach inwestycji. Wykonawca robót często jest uważany za głównego winowajcę, ponieważ jego błędy mogą prowadzić do powstania mostków cieplnych. Jednak odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu budowy spoczywa również na kierowniku i inspektorze nadzoru. Dodatkowo, im bardziej skomplikowana jest bryła budynku, tym większe ryzyko wystąpienia licznych mostków termicznych. Decyzje w tej kwestii podejmuje się już na etapie projektowania budynku.

Mostki termiczne - gdzie mogą się pojawić?

Największe ryzyko powstania mostka cieplnego występuje w węzłach konstrukcyjnych. Są to miejsca połączeń różnych elementów przegród na zewnątrz budynku, takie jak:

  • połączenia balkonu ze stropem,
  • wieńce i nadproża,
  • miejsce montażu okien,
  • połączenie dachu i ściany zewnętrznej,
  • połączenie ściany fundamentowej z podłogą na gruncie,
  • kalenica,
  • cokół,
  • ściany piwnic oraz wieńce stropu nad piwnicą.

Jakie są rodzaje mostków termicznych

Ze względu na miejsce występowania mostki termiczne możemy podzielić na:

- liniowe – zwykle znajdujące się na powierzchni przegrody zewnętrznej, przykładem mogą być mostki w obwodzie okien i drzwi, na krokwiach dachów spadzistych, wieńcach stropów lub w połączeniu ściany z fundamentem.

- punktowe – związane z punktowym zastosowaniem innego materiału, np. łączników do montażu izolacji.

- strukturalne – związane z technologią budowy, występują tam, gdzie zastosowano inny niż w pozostałych miejscach przegrody materiał, np. w okolicy nadproży lub żelbetowych słupów,

- geometryczne – związane z geometrią budynku, np. w każdym narożniku zewnętrznym występuje mostek termiczny, gdyż powierzchnia oddawania ciepła (tzn. zewnętrzna powierzchnia ścian) jest większa niż powierzchnia jego dostarczania.

Dlaczego mostki termiczne są niepożądanym zjawiskiem?

Zazwyczaj w miejscach, gdzie występują mostki termiczne, może dojść do kondensacji pary wodnej, co powoduje wilgotność w materiałach izolacyjnych i konstrukcyjnych. To sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, co jest niebezpieczne dla zdrowia. Wyższe straty ciepła wymuszają większe zużycie energii przez system grzewczy, co podnosi koszty ogrzewania. Chłodzenie ścian może prowadzić do powstawania rys i spękań oraz większych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.

Czy da się usunąć mostki termiczne

Aby zminimalizować wpływ mostków cieplnych, warto już na etapie projektowania zadbać o odpowiednie rozwiązania. Można zastosować materiały o wysokiej izolacyjności termicznej jako pierwszą warstwę przegród, co zmniejszy mostek termiczny na granicy ściany fundamentowej i nośnej. Korzystając z bloczków o niższym współczynniku przewodzenia ciepła niż w pozostałych warstwach, ograniczymy wpływ mostka na styku ściany zewnętrznej, fundamentowej i podłogi. To ważny krok w niwelowaniu strat ciepła.

Zmniejszenie mostków cieplnych zależy od sposobu, w jaki buduje się budynek. W przypadku budynków murowanych, dwu- i trójwarstwowe ściany skuteczniej chronią przed stratami ciepła. Natomiast przegrody jednowarstwowe są najbardziej narażone na mostki cieplne, zwłaszcza gdy połączenia między bloczkami są niedokładne. Przed otynkowaniem takich ścian, ważne jest dokładne wypełnienie ubytków zaprawą o niskiej przewodności cieplnej.

W konstrukcjach szkieletowych dominują mostki termiczne w okolicach szkieletu budynku. Aby je ograniczyć, można zastosować dwuwarstwowy ruszt do układania ocieplenia. Warstwa izolacji na wierzchu przykryje ruszt warstwy pod spodem. W technologii szkieletu drewnianego łatwiej jest zapobiec ucieczkom ciepła, ponieważ przewodność cieplna stali jest większa niż drewna. Często mostki cieplne powstają przy montażu okien i drzwi z powodu niewystarczającego zaizolowania styku stolarki z murami. Aby zminimalizować straty ciepła w tych obszarach, warto zastosować ciepły montaż okien i drzwi, gdzie przestrzeń między ościeżnicą a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową. Pianka dodatkowo jest zabezpieczana taśmą paroszczelną od wewnątrz, aby uniknąć wilgoci, i taśmą paroprzepuszczalną od zewnątrz, która pozwala na usuwanie wilgoci z przegrody i chroni ją przed czynnikami atmosferycznymi.

Badanie kamerą termowizyjną

Znakomitą metodą poszukiwania mostków cieplnych, a w zasadzie kontroli jakości izolacji całego budynku, jest termowizja. Wykonane zdjęcia termowizyjne pokazują rozkład cieplny badanego elementu, który wskazuje nam drogi ucieczki cennego ciepła.

Zobacz również