Czy ekologiczne budownictwo może być rozwiązaniem dla kryzysu na rynku nieruchomości? Tańszy kredyt z korzyścią dla banków, ludzi i planety

Ekologiczne budynki, czyli takie, które mają niskie zużycie energii i są przyjazne dla środowiska, mogą być rozwiązaniem, które przyniesie korzyść wszystkim. Ludzie uzyskają kredyt na lepszych warunkach na zakup lub budowę takiej nieruchomości. Z kolei banki będą miały większą gwarancję na otrzymanie rat kredytu na czas, a planeta nie straci surowców naturalnych, które będą potrzebne przyszłym pokoleniom. Czyli o rozwiązaniu, które przyniesie korzyść wszystkim.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
ekologiczne budynki

Podziel się

  • Ekologiczne domy będą osiągalne finansowo, zrównoważone i odporne na szkodliwe zmiany klimatu.
  • Redukcja rachunków za energię ułatwia spłatę kredytu.
  • Na świecie udziela się coraz więcej kredytów na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym ekologicznym budownictwem.

Obecnie Australia mierzy się z dwoma poważnymi problemami: zwiększonym ryzykiem zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz rosnącymi kosztami domów i mieszkań. Państwowe instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w finansowaniu i promocji rozwiązań dla tych trudności. 

Dlaczego dostępność ekologicznych budynków jest ważna?

Ostatni raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska zaproponował sposób na promocję zrównoważonego budownictwa na równi z ekonomicznymi i środowiskowymi celami. Sugerowane opcje zawierają zielone obligacje i zielone kredyty hipoteczne na rozwój i renowacje budynków, tak aby były energetycznie i środowiskowo zrównoważone.

Banki mają moc zrewolucjonizowania tego, w jaki sposób płacimy za planowane konstrukcje. Inwestycje ukierunkowane na ekologiczne budownictwo (green building) oznaczają, że domy w przyszłości będą osiągalne finansowo, zrównoważone i odporne na zmiany klimatu. Budownictwo ekologiczne to zasobooszczędne podejście do budowy i rozwoju, które uwzględnia wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. W projektach budownictwa ekologicznego zrównoważony rozwój jest niezbędnym elementem w całym cyklu życia budynku, od planowania po rozbiórkę. Energia zużywana przez budynki stanowi 19% całkowitego zużycia energii w Australii oraz 18% bezpośredniej emisji CO2 tego kraju.

Jak ekologiczne budownictwo może pomóc z kosztami utrzymania?

Wzrastające koszty i brak przystępnych cenowo wyborów mieszkalnych nakłada ogromną presję na australijskie społeczności i sektor mieszkaniowy. Rosnące rachunki za prąd spowodowały znaczący wzrost kosztów utrzymania, szczególnie dla gospodarstw z niskim przychodem. Współczesne podejście do projektowania i użytkowania ekologicznych budynków jest rozwiązaniem części problemów. Takie budynki są bardziej efektywne i zużywają mniej energii. Rozsądna strategia dla wdrażania i promowania ekologicznego budownictwa może zapewnić więcej przystępnych cenowo domów, które są tańsze w utrzymaniu.

Poprzez redukcję kosztów życia w postaci rachunków za ogrzewanie czy prąd, ekologiczne domy zmniejszają także trudności w spłaceniu i ryzyko niespłacenia kredytu hipotecznego. Właśnie z tego powodu banki w niektórych częściach świata już teraz promują rozwiązania w postaci udzielania tańszych pożyczek na ekologiczne domy i zachwalają ich korzyści. Różni kredytodawcy z Wielkiej Brytanii udzielają zielonych kredytów z mniejszymi ratami dla kupców energetycznie wydajnych domów. Komisja Europejska również finansuje projekt, który zapewnia zielone kredyty.

Ekologiczne budynki są bardziej odporne

Australia mierzy się z wzrastającym ryzykiem katastrof naturalnych takich jak pożary lasów, powodzie oraz ekstremalne fale upałów jako efekt globalnego ocieplenia. Australijskie gospodarstwa domowe w ciągu ostatnich 10 lat do 2022 roku płaciły co roku średnio 888 dolarów australijskich z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. Przewiduje się, że ta wartość jeszcze wzrośnie i przekroczy 2500 USD (przy założeniu wartości dolara z 2022) do roku 2050.

Wybudowane w trosce o wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój budynki są bardziej odporne na wpływ zmian klimatu takich jak na przykład ekstremalne ciepło. Zmniejszają długoterminowe ryzyko dla inwestorów i gospodarstw domowych poprzez zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa w trakcie ekstremalnej pogody. Programy finansowe, które priorytetyzują energetycznie wydajne projekty i materiały osiągają podwójnie korzystny efekt. Zmniejszają negatywny wpływ środowiska i zwiększają odporność na zmiany klimatu.

Kto w Australii udziela wsparcia finansowego do budowy ekologicznych budynków?

Zielone pożyczki na budynki umożliwiają instytucje finansowe w celu rozwinięcia i rozszerzenia ich oferty produktów. Narodowy Bank Australii prowadzi program będący inicjatywą, której celem jest zwiększenie odporności komercyjnych budynków na niekorzystne działania klimatu. Zawiera się w tym finansowanie na rozwój ekologicznych budynków oraz modernizację budynków w celu znacznej redukcji zużycia energii i emisji.

Poprzedni Australijski Fundusz na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Australia Fund) oferował 100 milionów dolarów na zielone pożyczki dla biznesu. Był to kolejny z programów, które pomogły sprawić, żeby budynki były bardziej zrównoważone. Elementy infrastruktury kwalifikujące się do pożyczek zawierały infrastrukturę do otrzymywania energii z odnawialnych źródeł i magazyny energii, izolację budynków oraz stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Właściciele otrzymywali porady w związku z charakterystyką energetyczną ich własności, a także informacje o elementach, które można ulepszyć lub zmodernizować.

Kredyt mieszkaniowy Clean Energy Banku Australii jest przykładem w sektorze mieszkaniowym. Bank oferuje niższe raty kredytu dla właścicieli domów, którzy sprawili, aby ich domy były bardziej wydajne energetycznie i przyjazne dla środowiska.

Podobne rozwiązania na całym świecie

Instytucje finansowe na całym świecie skorzystały na wprowadzeniu inwestycji o środowiskowo zrównoważonej konstrukcji do swoich portfolio. W raporcie Międzynarodowej Korporacji Finansowej opublikowanym w 2023 roku o tytule Building Green wskazane jest, że zielone budownictwo może być okazją inwestycyjną o wartości 1,5 biliona dolarów na rynkach wschodzących w ciągu następnej dekady. Globalne zapotrzebowanie na inwestowanie w infrastrukturę odporną na niekorzystne działanie klimatu jest wysokie, na co wskazuje wzrost zielonych obligacji. Banki zakładają te obligacje, aby pożyczyć pieniądze od inwestorów. Następnie te środki wykorzystuje się do udzielania kredytów na cele przyjazne dla środowiska.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy First Abu Dhabi Bank pozyskał 600 mln USD, a Commercial Bank of Dubai 500 mln $, emitując zielone obligacje. Sukces europejskiej firmy doradczej CFP Green Buildings pokazuje skalowalność takich programów. Z 3 000 ekologicznych budynków rocznie do ponad 3,5 miliona budynków rocznie. CFP nawiązała współpracę z CommBankiem, aby zapewnić porównywalne narzędzia w Australii do oceny budynków komercyjnych, identyfikowania sposobów poprawy ich zrównoważonego rozwoju i szacowania kosztów.

Jednym z kierunków ekologicznego budownictwa jest zielona architektura. Rośliny na ścianach chronią przed przegrzewaniem budynków i zapewniają unikalny wygląd.

Emisja zielonych obligacji Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej o łącznej wartości ponad 1,5 mld USD w ciągu ostatnich czterech lat jest kolejnym przykładem silnego globalnego popytu. Finansowane projekty dotyczą energii odnawialnej, czystego transportu i zielonych budynków.

Kluczową rolę na tym szybko rozwijającym się rynku odgrywa również globalny bank HSBC. Zielone obligacje HSBC wspierają takie działania, jak zielone budynki, czysty transport, efektywność energetyczna, energia odnawialna, zrównoważona gospodarka odpadami i adaptacja do zmian klimatu. Te rozwiązania finansowe mają zasadnicze znaczenie dla finansowania działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla środowiska i poprawę odporności na zmianę klimatu.

Kredyt na ekologiczny dom może wspomóc spełnienie prawnych wymagań o ograniczeniu emisji.

Australia planuje osiągnąć cel zerowej emisji netto do roku 2050. Ich instytucje finansowe odgrywają istotną rolę w zrealizowaniu tego planu poprzez promowanie ekologicznych (zielonych) konstrukcji w tym prefabrykowanych i modułowych budynków drewnianych.

Właściciele domów oznaczonych zieloną gwiazdką (Green Star rating) będą korzystać finansowo od samego początku. Green Star jest międzynarodowo rozpoznawanym systemem oceniania ustalającym standard dla zrównoważonych, odpornych na niekorzystne działania klimatu, przyjaznych dla mieszkańców budynków i miejsc. Ufundowała go organizacja Green Building Council of Australia w 2003 roku. Raport KPMG z 2023 ocenia, że osoby, których budynki zostały oznaczone tym symbolem, mogły zaoszczędzić nawet do 11500 $ na odsetkach, przeznaczając oszczędności na rachunki za energię na spłatę pożyczki. Oszczędność na prądzie i odsetkach przewyższają początkowy koszt osiągnięcia standardu na poziomie Green Star.

Panel dyskusyjny przeprowadzony w październiku ubiegłego roku, prowadzony przez Urban Transformations Research Centre at Western Sydney University podkreślił potrzebę projektowania zrównoważonych budynków, aby tworzyć społeczności będące w stanie dostosować się do różnych sytuacji i warunków. Jednym z głównych wyzwań poruszonych podczas panelu było znalezienie sposobu na sfinansowanie kosztów projektowania, budowy i modernizacji budynków w obliczu kryzysu wysokich cen nieruchomości.

W tym miejscu na scenę wkraczają instytucje finansowe. Mają one kluczowe znaczenie zarówno dla budowania zrównoważonej przyszłości, jak i również przezwyciężania wyzwań klimatycznych i mieszkaniowych Australii.

Opracowano na podstawie: theconversation.com