Aktualności Aktualności

Czy idea One-Stop Shop wesprze kompleksową termomodernizację?

Termomodernizacja to kompleks działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Główne cele termomodernizacji to zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Współczesna kompleksowa termomodernizacja obejmuje różnorodne działania. Przede wszystkim powinien ją poprzedzić audyt energetyczny, który ocenia budynek pod kątem zużycia energii. Na podstawie tych informacji audytor energetyczny tworzy zalecenia prac jakie należy wykonać, aby budynek był efektywny energetycznie. 

Obecnie proces termomodernizacji obejmuje różnorodne działania takie jak: 

  • Ocieplenie budynku - izolacja ścian, dachów, stropów i fundamentów, co minimalizuje straty ciepła.
  • Wymiana okien i drzwi - zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych okien i drzwi, które lepiej izolują termicznie.
  • Modernizacja systemów grzewczych - wymiana przestarzałych systemów grzewczych na bardziej efektywne, np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła, systemy ogrzewania podłogowego.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii - wykorzystanie energii słonecznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne), geotermalnej czy wiatrowej.
  • Optymalizacja systemów wentylacyjnych - montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
  • Zarządzanie energią - wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią, które monitorują i optymalizują zużycie energii.

Termomodernizacja przynosi wiele korzyści, takich jak obniżenie rachunków za energię, poprawa komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Jest to szczególnie istotne w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. W wielu krajach dostępne są różne formy wsparcia finansowego, takie jak dotacje czy preferencyjne kredyty, aby zachęcić właścicieli budynków do przeprowadzania termomodernizacji. W całym tym procesie być może najważniejsze jest i będzie jednak obsługa inwestorów w tym niełatwym i złożonym ciągu formalności i prac budowlano-instalacyjnych. Dobrym rozwiązaniem, aby ten uciążliwy czas był mniej uciążliwy może być wsparcie w ramach OSS.  

Co to jest one-stop-shop? 

Kompleksowa obsługa inwestorów w projektach termomodernizacji budynków w formule one-stop-shop (OSS) to przejrzyste i łatwo dostępne narzędzia doradcze z punktu widzenia klientów oraz innowacyjne modele biznesowe z perspektywy dostawców usług. OSS pokonuje fragmentację rynku zarówno po stronie popytu, jak i podaży, oferując całościowe rozwiązania renowacyjne obejmujące cały łańcuch funkcji występujących na rynku termomodernizacji budynków.

One-stop shop w kontekście termomodernizacji to miejsce lub platforma, gdzie właściciele budynków mogą uzyskać wszystkie niezbędne usługi i produkty związane z poprawą efektywności energetycznej. Główne korzyści takiego podejścia to:

  • Kompleksowość usług - klienci mają dostęp do pełnego zakresu usług – od audytu energetycznego, przez projektowanie i finansowanie, aż po realizację i monitorowanie efektów.
  • Oszczędność czasu i wygoda - wszystkie niezbędne etapy termomodernizacji mogą być załatwione w jednym miejscu, co znacząco upraszcza cały proces.
  • Koordynacja i jakość - zintegrowane podejście zapewnia lepszą koordynację prac oraz wysoką jakość realizowanych projektów dzięki nadzorowi jednego podmiotu.
  • Doradztwo i finansowanie -  one stop shop często oferuje również wsparcie w zakresie doradztwa technicznego oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania, w tym dotacji i preferencyjnych kredytów.

Elementy One-Stop Shop w procesie termomodernizacji obejmują kilka kluczowych etapów. Pierwszym krokiem jest audyt energetyczny, który polega na ocenie aktualnego stanu budynku i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Audyt ten jest fundamentalnym etapem, który umożliwia opracowanie skutecznego planu modernizacji.

Na podstawie wyników audytu specjaliści przygotowują szczegółowy projekt termomodernizacji, uwzględniając najnowsze technologie i materiały dostępne na rynku. Kolejnym istotnym elementem jest pozyskanie finansowania. One-stop shop wspiera klientów w zdobyciu środków na realizację inwestycji, pomagając w ubieganiu się o dotacje, preferencyjne kredyty oraz leasing energetyczny.

Następnie przystępuje się do realizacji prac, która obejmuje koordynację i zarządzanie całym procesem budowlanym. W tym etapie wykonuje się montaż izolacji, wymianę okien, modernizację systemów grzewczych oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Po zakończeniu prac budowlanych, one-stop shop zapewnia kontrolę jakości wykonanych działań oraz monitorowanie efektywności energetycznej budynku, aby upewnić się, że osiągnięto zakładane oszczędności energetyczne.

Przyszłość One-Stop Shop w Termomodernizacji

W miarę jak rośnie świadomość znaczenia efektywności energetycznej i zmieniają się regulacje prawne, one-stop shop w termomodernizacji będą odgrywać coraz większą rolę. Rozwój technologii oraz rosnąca dostępność danych pozwolą na jeszcze lepsze dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co uczyni proces termomodernizacji jeszcze bardziej efektywnym i dostępnym.

Artykuł powstał w ramach zadania realizowanego na zlecenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w ramach projektu „RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region [interreg-baltic.eu/project/renowave/ sgpm.krakow.pl/]