Czy kupno droższego styropianu może być tańsze od tańszego? Jaki styropian wybrać, biały czy grafitowy?

W trakcie budowy domu lub przeprowadzania termomodernizacji musimy podjąć decyzję o tym jaki styropian wybrać. Występuje wiele wariantów styropianu, które różnią się stopniem ograniczania strat ciepła, ale także ceną. Styropian o lepszych właściwościach będzie droższy. Jednakże jego lepszy współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) sprawia, że wymagana jest jego mniejsza grubość. Czy zakup droższego styropianu może wiązać się z większymi oszczędnościami niż zakup tańszego odpowiednika?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Przy zakupie styropianu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ). Współczynnik przewodzenia ciepła to właściwość fizyczna materiałów (budowlanych), która opisuje zdolność tego materiału do przekazywania ciepła na drodze przewodzenia. Co to oznacza w praktyce? Porównując dwa materiały w tych samych warunkach, więcej ciepła przepłynie przez materiał o większej przewodności cieplnej. W kontekście materiałów izolacyjnych, do których należy styropian, pożądane są więc niskie wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Jaki styropian wybrać? Biały czy grafitowy?

Redakcja TERMOMODERNIZACJA.pl przeanalizowała, czy zakup droższego styrpianu może okazać się tańszy niż wykorzystanie styropianu o gorszych właściwościach. W analizie przyjęto, że w projekcie budowlanym domu jednorodzinnego wymagana grubość styropianu w ścianie zewnętrznej wynosi 25 cm. W projekcie uwzględniono styropian elewacyjny biały o przeciętnym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (λ) równym 0,042 [W/mK].

Obliczono, że ten sam efekt energetyczny można uzyskać stosując styropian grafitowy do montażu na elewacje o lepszych właściwościach cieplnych. W analizie porównano styropiany tego samego producenta. Styropian grafitowy charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła wynoszącym 0,032 [W/mK]. Taki współczynnik przewodzenia ciepła styropianu pozwala na zmniejszenie grubości warstwy izolacyjnej z 25 cm do 19 cm (efekt energetyczny pozostaje taki sam).

Styropian biały, styropian grafitowy - koszt jednostkowy

Styropian biały poddany analizie kosztuje 274 zł/m3. Styropian grafitowy tego samego producenta to już wydatek rzędu 335 zł/m3, czyli o 20 proc. wyższyszy od białego styropianu o przeciętnym współczynniku lambda.

Jaka grubość ocieplenia jest najbardziej opłacalna?

W analizie przyjęto, że powierzchnia ścian zewnętrznych, która wymaga ocieplenia wynosi 136 m2. W przypadku białego styropianu przekłada się to na konieczność zakupienia 34 m3 styropianu. Zakup takiej ilości styropianu wiąże się z wydatkiem równym 9 327 zł. Grubość styropianu grafitowego może zostać zredukowana z 25 cm do 19 cm z uwagi na niższy współczynnik lambda (λ). 19 cm grubości warstwy izolacyjnej dla tego samego budynku oznacza konieczność zakupu 25,9 m3 styropianu grafitowego. Taki zakup to wydatek wynoszący 8 679 zł, czyli o 648 zł mniej niż w przypadku tańszego, białego styropianu.

Przy 250 m2 powierzchni ścian zewnętrznych oszczędność wyniesie prawie 1200 zł. Niezależnie od powierzchni ścian zewnętrznych, styropian grafitowy λ = 0,032 W/mK oznacza 7 proc. oszczędności względem styropianu białego λ = 0,042 W/mK.

Styropian tego samego producenta

W analizie brano pod uwagę materiały izolacyjne tego samego - znanego producenta. Dzięki temu wykluczono sytuację, w której materiały mógłby charakteryzować się inną marżą. Do analizy wykorzystano oferty z hurtowni styropianu styro24.pl

Źródło: styro24.pl

Zobacz również