Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Od kwietnia 2023 r. wchodzą istotne zmiany

Nowelizacja przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na właścicieli domów i mieszkań nowe obowiązki. Sprawdziliśmy czy obejmie ona wszystkich właścicieli. Zmiany zaczną obowiązywać już od 28 kwietnia br.

Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch
Zdjęcie autora: Marcin Bodzioch

Marcin Bodzioch

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL

Podziel się

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane wprowadza istotne zmiany, które sprzyjać mają transparentności energetycznej budynków. Dzięki temu nowi nabywcy i wynajmujący mieszkania zyskają cenne informacje na temat konsumpcji energii i ciepła budynku. Dane te m.in. umożliwiać będą określenie potencjalnych kosztów użytkowania budynku.

Intencją wprowadzanych zmian - jak podkreśla MRiT - była chęć promocji budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dokument musi zawierać dane o zapotrzebowaniu energii potrzebnej do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także na potrzeby klimatyzacji i oświetlenia. Świadectwo podaje też źródła pochodzenia energii i emisję dwutlenku węgla przez budynek.

Kogo dotyczą zmiany przepisów?

Nowe przepisy obowiązywać mają właścicieli domów i mieszkań, ale nie wszystkich. Obowiązek w zakresie okazywania, a więc i sporządzenia świadectwa energetycznego przewidziany jest w sytuacji budowy nieruchomości, ale także przeprowadzenia transakcji sprzedaży bądź transakcji wynajmu nieruchomości. Innymi słowy - obowiązek spoczywa na każdym właścicielu budynku lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, który zamierza sprzedać lub wynająć nieruchomość (dom lub mieszkanie). Ponadto obowiązek dotyczy każdej osoby, która buduje nowy dom. Inwestor w tym przypadku (deweloper lub inwestor indywidualny) dołącza świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Kiedy należy okazać świadectwo?

W sytuacji przeprowadzania transakcji sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości przedmiotowe informacje będą musiały zostać podane na etapie sporządzenia ogłoszenia lub reklamy z zamiarem jego opublikowania. Dotyczy to przeprowadzenia transakcji sprzedaży czy wynajmu nieruchomości.

Nowelizacja mówi, że takie ogłoszenie powinno zawierać informacje nt. wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Źródło: MRiT

Zobacz również