Czy punkt poboru ciepłej wody ma aż takie znaczenie?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak długość twojej kąpieli lub rozmiar deszczownicy wpływają na tempo zużycia ciepłej wody użytkowej? W trakcie jednego z webinarów z cyklu Webinarowa Środa, ekspert firmy Panasonic, Marek Skrzypek, podzielił się wskazówkami dotyczącymi właściwego doboru pojemności zbiornika ciepłej wody, biorąc pod uwagę te różnice.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
punkt poboru cwu

Podziel się

Wybór rodzaju punktu poboru ciepłej wody stanowi kluczową decyzję podczas oceny pojemności zbiornika na ciepłą wodę użytkową. Podczas wizji lokalnej z inwestorem należy uzyskać jak najwięcej informacji o zwyczajach panujących w jego łazience. 

Przykładowo, jeśli głównym punktem poboru ciepłej wody w domu klienta jest wanna, konieczne jest ustalenie, w jaki sposób rodzina zamierza z niej korzystać. Warto dowiedzieć się, czy kąpiele odbywają się kolejno, czy też są rozłożone w czasie.

Ekspert zaznacza także istotność uwzględnienia innych czynników, takich jak rozmiar deszczownicy. Marek Skrzypek tłumaczy także, że jeśli klient korzysta z deszczownicy, to zazwyczaj jej standardowy przepływ wynosi około 15-18 litrów na minutę, choć czasami zdarzają się deszczownice o jeszcze większym przepływie, osiągając nawet 30-40 litrów na minutę. W przypadku tak wysokiego natężenia wody, zbiornik ciepłej wody użytkowej może zostać opróżniony znacznie szybciej.

Jak istotny jest punkt poboru?

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca trzy różne scenariusze zużycia zbiornika ciepłej wody użytkowej. Tabela pozwoli ocenić, czy pojemność zastosowanego zbiornika jest wystarczająca do obsłużenia zapotrzebowania.

“W pierwszym przypadku mamy 300 litrowy zbiornik, a punktem czerpalnym jest wanna. Czterech domowników napełnia wannę i bierze półgodzinne kąpiele. Tym samym sumaryczny czas kąpieli trwa około dwie godziny, a czas wygrzewu zbiornika około 70-ciu minut. Zatem w tym przypadku z łatwością można zabezpieczyć odpowiednią do kąpieli ilość wody” - wyjaśnia Marek Skrzypek.

Rodzaj punktu czerpalnego a wpływ na rozbiór wody.
Źródło: Webinarowa Środa.

Przyjrzyjmy się, co się stanie, jeśli zmienimy punkt poboru ciepłej wody oraz liczbę domowników. Rozważmy teraz scenariusz 6-osobowej rodziny, która korzysta z wanny i prysznica z deszczownicą. Trzy osoby z rodziny biorą kąpiel w wannie przez pół godziny każda, podczas gdy pozostali członkowie rodziny przebywają pod prysznicem przez 15 minut. Wszystkie te czynności zachodzą jednocześnie, co oznacza, że łączny czas zużycia wody wynosi 1,5 godziny. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 30 kWh. W tej sytuacji zbiornik zawiera zaledwie 16,67 kWh ciepłej wody, co oznacza, że potrzebne jest dodatkowe podgrzanie około 385 dm3 wody. To zajmie około 1,8 godziny, co jest dość długim czasem oczekiwania.

Czy wystarczy 50 litrów na osobę?

Dla porównania jako przypadek trzeci przedstawiono tę samą sytuację, zmieniono jedynie wielkość zbiornika. 

“Dzięki tej zmianie, czas wygrzewu CWU będzie krótszy od sumarycznego czasu kąpieli. Dlatego też ciepłej wody po prostu nie zabraknie” - wyjaśnia Marek Skrzypek.

Początkowo można było przypuszczać, że pojemność zbiornika na ciepłą wodę użytkową, zgodnie z typowymi wytycznymi (300 litrów, czyli 50 litrów na osobę), będzie wystarczająca dla 6-osobowej rodziny. Jednak sposób, w jaki jest zużywana ciepła woda w tym konkretnym przypadku, nakazuje wybór większego zasobnika. W przeciwnym razie nie można by utrzymać odpowiedniego komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej.Opracowano na podstawi webinaru z cyklu Webinarowa Środa - GLOBENERGIA

Zobacz również