Czy recykling izolacji stanie się codziennością?

Recykling izolacji termicznej ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i ograniczenia marnotrawstwa surowców. Poprawiając wydajność energetyczną budynków, izolacje te są powszechnie stosowane. Takie działanie pozwala na odzyskanie wartościowych materiałów i zminimalizowanie wpływu na środowisko. Wdrażając skuteczne systemy recyklingu, możemy tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość i ograniczyć negatywne konsekwencje związane z odpadami izolacyjnymi.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Recykling

Podziel się

W związku z coraz bardziej rygorystycznymi normami energetycznymi dla budynków, korzystamy obecnie z większych ilości materiałów izolacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej. Co roku wytwarzamy i importujemy dziesiątki tysięcy ton granulatu tworzyw sztucznych, które są używane do produkcji tych materiałów izolacyjnych. Jednocześnie, odpadającą izolację, równą jednej trzeciej tego, co zużywamy, często traktujemy jako odpad, który jest utylizowany lub spalany.

Recykling materiałów izolacyjnych wymaga innowacji

Birgit Risholt, badaczka, wskazuje na konieczność opracowania nowych systemów sortowania, usuwania oraz ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów budowlanych. Takie działania mają na celu zapobieżenie spalaniu lub składowaniu dużych ilości odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach. Równocześnie przyniesie to korzyści zarówno dla przemysłu, jak i środowiska.

Działania na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym przyczynią się do usprawnienia dostępu do materiałów izolacyjnych oraz zmniejszą konieczność kosztownej utylizacji odpadów po rozbiórce budynków. W efekcie, celem tych wysiłków jest lepsze wykorzystanie i recykling materiałów w przyszłości. Współpraca z branżą budowlaną odgrywa istotną rolę w realizacji tych inicjatyw. Dzięki temu można oczekiwać lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Rośnie popyt na styropian

Wzrastający popyt na styropian w sektorze budownictwa wynika głównie z wysiłków podejmowanych w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Polistyren, będący materiałem całkowicie nadającym się do recyklingu, idealnie nadaje się do ponownego wykorzystania. W wielu przypadkach, izolacja z tego tworzywa przetrwa w budynku, w którym została użyta. Niezanieczyszczone materiały mogą być wykorzystane w nowych zastosowaniach izolacyjnych, zmielone do produkcji nowych artykułów lub poddane recyklingowi w celu uzyskania nowych surowców.

Według Risholt, w ramach projektu, analizowane będą zastosowania używanego EPS i identyfikowane metody recyklingu, które pozwolą na zrównoważone wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym.

Jednakże, odzyskiwanie zużytego styropianu może być kosztowne z powodu dużego miejsca, jakie zajmuje i ewentualnych zanieczyszczeń. Dlatego potrzebny jest odpowiedni system logistyczny do kompresji materiałów przed transportem, a także system sortowania, aby oddzielić zanieczyszczone materiały. Recykling izolacji to kluczowa przyszłość ochrony środowiska. Dzięki skutecznym systemom ponownego wykorzystania, ograniczymy marnotrawstwo surowców i zminimalizujemy negatywny wpływ na planetę. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Źródło: SINTEF, partner.sciencenorway.no

Zobacz również