Czy termomodernizacja to wyzwanie tylko dla Polski?

Gdy próbuje się wpisać w wyszukiwarkę internetową słowo termomodernizacja w tłumaczeniu na język angielski, to jedyne wyniki jaki otrzymujemy pochodzą z angielskich wersji polskich stron. Ewentualnie pojawiają się odnośniki do webowych tłumaczy. Czy zatem termomodernizacja to typowo polska rzecz? 

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Czy termomodernizacja to polska rzecz?

Podziel się

W myśl polskiego prawa przedsięwzięciem termomodernizacyjnym są działania wyszczególnione w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438). Zaliczamy do nich:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
  • redukcję strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacja lokalnego, co w wyniku daje obniżenie kosztów ogrzewania,
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Programy termomodernizacyjne

Tak więc pod ten termin możemy zaliczyć wiele prac, które wykonujemy, chcąc zwiększyć efektywność energetyczną budynku. W podobny sposób myślą włodarze programów wspierających termomodernizację. Program Czyste Powietrze? Wykonanie izolacji, wymiana źródła ciepła, ulepszenie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz audyt energetyczny. To tak dla przykładu. Jeżeli interesujesz się dofinansowaniem swojej termomodernizacji, to odsyłamy do poniższych materiałów. Istnieje możliwość wsparcia finansowego , więc warto z niej skorzystać, a w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. W programie Czyste Powietrze jest to nawet 136,2 tys. zł. 

Polska znajduje się w takiej strefie klimatycznej, że ogrzewanie zimą jest bezwzględnie konieczne. Ale to nie jest tylko sprawa polska. Ciekawostką jest na pewno fakt, że słowo termomodernizacja pojawiło się w Polsce i nie ma w literaturze anglojęzycznej popularnego synonimu. W Polsce, jak i w innych krajach, w których nie mówi się po angielsku, postanowiono połączyć bardzo dużo różnych działań pod jednym terminem, co jest korzystne z wielu powodów. Po pierwsze - z uwagi, że każda z wymienionych prac jest elementem pomagającym w ograniczeniu zużycia energii cieplnej, termomodernizację można traktować jako jeden z podsektorów budownictwa. Łatwiej jest także tworzyć programy dotacyjne, które mają za zadanie kompleksowo podchodzić do kwestii efektywności energetycznej budynku. 

Czy termomodernizacja jest polska?

Wracając na chwilę do literatury zagranicznej. Między innymi w angielskiej prasie często rozbija się poszczególne działania termomodernizacyjne. Nie ma więc słowa, które spaja ten sektor w jedną całość. Interesujące jest to, że jako Polacy próbujemy słowo termomodernizacja zaimplementować w angielskich czasopismach naukowych. I tak to powstają twory: thermo-modernization, thermal modernization, thermomodernization, thermomodernisation. Inne języki posiadają terminy zbliżone do polskiej wersji. Na przykład język niemiecki posiada dwa określenia na termomodernizację i są to: Thermische Sanierung i Thermische Modernisierung. 

Pech chciał, że większość pism i prac naukowych jest po angielsku, więc obecnie jesteśmy na etapie standaryzowania tej nazwy. Cóż, rynek termomodernizacyjny dopiero się rozwija, więc wszystko przed nami. A termomodernizacji potrzebuje cała Europa - rzecz jasna w różnym stopniu. Zobaczcie na wykres procentowego udziału domów, które wybudowano w konkretnych przedziałach czasowych.

Wiek budynków w Europie
Procentowy udział budynków budowanych w konkretnych przedziałach czasowych (do 2014 roku)
Źródło: euronews.green

Jak widać Polska wcale nie ma najstarszych domów, więc nie tylko Polskę czekają lata pod znakiem izolacji i wymiany źródeł ciepła. Z pewnością startujemy z innej pozycji niż bogatsze kraje, ale w ostatnich latach sporo dobrego zrobiono dla termomodernizacji. Najlepsze jest to, że to sami ludzie zaczynają dostrzegać, ile dobrego przynosi, co nas niezmiernie cieszy.

Zobacz również