Prawo Prawo

Czy w mieszkaniach będzie cicho i przyjemnie? Analiza akustyczna budynku wymagana już od nowego roku!

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, który proponuje zupełnie nowe podejście do akustyki mieszkań. Od nowego roku do projektu domu potrzebna będzie analiza akustyczna budynku.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
analiza akustyczna

Podziel się

To może być istotna zmiana dla procesu budowlanego. Akustyka do tej pory traktowana po macoszemu, a jednak od nowego roku może nabrać nowego znaczenia. Zdaniem ekspertów w tej dziedzinie, nowe przepisy mogą nieść za sobą większą dbałość o sprawy akustyki wewnątrz budynków. Do tej pory nikt się specjalnie tym nie przejmował szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Od  nowego roku do projektu domu dołączać trzeba będzie oddzielny dokument potwierdzający spełnienie wymogów w zakresie akustyki,

Stan obecny

Zgodnie z Polską Normą PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych (przywołaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia WT) ściana pomiędzy lokalami mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna charakteryzować się izolacyjnością akustyczną na poziomie min. 50 dB. Pojawiają się jednak sytuacje, w których często materiały budowlane wykorzystane do wzniesienia takiej ściany nie posiadają właściwości, które zapewnią spełnienie tych wymagań. 

Występują również sytuacje, że ścianę wykonano z odpowiednich materiałów budowlanych, jednakże na etapie wykończenia ścian oddzielających lokale mieszkalne, jakość wykonania wpływa na tzw. „pogarszanie” izolacyjności akustycznej tych ścian. Zdarza się także, że nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, na którym etapie nie spełniono wymagań akustycznych: na etapie projektu, na etapie budowy, na etapie wykończenia, czy też zastosowano wadliwe materiały budowlane.

Cel nowych regulacji

Dzięki wprowadzeniu konieczności wykonywania analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów rozporządzenia WT, będzie można sprawdzić, jaką izolacyjnością akustyczną powinna się charakteryzować wzniesiona ściana, okno i każda inna ważna przegroda w budynku. Celem ww. analizy jest wskazać konkretne wymagania w zakresie akustyki dla przegród budynku, dla pomieszczeń, oraz wskazanie w jaki sposób je spełnić. Dotychczas wymagania akustyczne były pomijane w projekcie budowlanym. Zazwyczaj wskazywano jedynie informację, że projekt spełnia wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku. Dzięki wprowadzanej projektem rozporządzenia zmianie projektant będzie musiał zawrzeć jasne informacje w postaci zestawienia dotyczącego wymagań oraz sposobu spełnienia tych wymagań.

Jakie budynki do analizy akustycznej?

Wymagana analiza będzie potrzebna w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z obowiązujących przepisów. Analiza będzie wykonywana w przypadku sporządzania projektu budynku mieszkalnego:

  •  jednorodzinnego z dwoma lokalami,
  • jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej,
  • wielorodzinnego.

Ponadto będzie konieczna w budynkach, które w ocenie projektodawcy są ważne pod kątem konieczności właściwego spełnienia wymagań akustycznych – czyli dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych: dwulokalowych lub w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

W projekcie wprowadza się przepisy przejściowe, które przewidują stosowanie dotychczasowych przepisów jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii