Czyste Powietrze 3.0 – PORADNIK 2023

Jeśli planujesz termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła, to na pewno słyszałeś o programie Czyste Powietrze. W tym materiale pokażemy zbiorcze informacje o nowej odsłonie najpopularniejszego programu dotacyjnego, który pomaga w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków w Polsce. Nowa edycja programu Czyste Powietrze wejdzie w życie już od 3 stycznia 2023 roku! Nowe warunki, wyższe dofinansowania i wiele więcej!

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
Czyste Powietrze

Podziel się

Czyste Powietrze to program, dzięki któremu Polacy mogą wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpić je nowym i ekologicznym urządzeniem grzewczym. Co więcej, z dofinansowanie można wykorzystać do ocieplenia, wymiany okien i drzwi, a także do montażu fotowoltaiki! Od 2018 roku pozwala rozwijać naprawdę szeroki obszar, aby zwiększać efektywność energetyczną polskich budynków. 

Dotowane działania z programu Czyste Powietrze:

 • docieplenie budynku,
 • wymiana źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, 
 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Wyższe progi dochodowe od 2023!

Najbardziej interesujące dla każdego inwestora są kwestie finansowe i odpowiedź na pytanie o to, ile pieniędzy może otrzymać i na co. Przypomnijmy, że dotacje w programie Czyste Powietrze podzielono na trzy poziomy dochodowe: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Kryterium w tej kwestii są dochody - im mniejsze, tym możliwe do pozyskania środki są wyższe. 

Od 2023 roku progi dochodowe będą wyglądać następująco:

 • podstawowy poziom dofinansowania - próg dochodowy 135 tys. zł/rok
 • podwyższony poziom dofinansowania - w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym z 2189 zł do 2 651 zł.
 • najwyższy poziom dofinansowania - próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 900 zł do 1 090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym z 1 260 zł do 1 526 zł.

Wymogiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołączenie zaświadczenia o dochodach, które wydaje gmina. Dokumentem alternatywnym dla najwyższego poziomu dofinansowania jest potwierdzenie prawa do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Maksymalne kwoty dofinansowania

Każda usługa i urządzenie charakteryzują się innym poziomem dotacji, co ma odzwierciedlenie w ich cenach rynkowych, ale nie tylko. Od 2023 roku dużo lepsze warunki będą miały np. urządzenia grzewcze o podwyższonej efektywności energetycznej. Co więcej, pojawi się wyższe dofinansowanie w ramach kompleksowej termomodernizacji!

W programie przewidziano również maksymalne kwoty dotacji. Oznaczają one, że nawet jeśli suma poszczególnych elementów podlegających dofinansowaniu będzie większa, to i tak inwestor nie może otrzymać większej dotacji niż ta maksymalna. Kwoty różnią się w zależności od poziomu dofinansowania.

Maksymalne kwoty w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023: 

 • podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł.

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość prefinansowania. Podane wyżej kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji oraz inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną i wymiany źródła ciepła na pompę ciepła. Czym jest jednak kompleksowa (tzw. głęboka) termomodernizacja?

Kompleksowa termomodernizacja 

Program Czyste Powietrze 3.0 wprowadza dodatkowe środki w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Aby otrzymać taką dopłatę należy wykonać audyt energetyczny, a następnie spełnić wszystkie wymagania przygotowane w jednym z wariantów w audycie. Taka termomodernizacja ma za zadanie zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: 

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub 
 • o minimum 40%. 

To jednak nie wszystko - pozostaje kwestia audytu. Tutaj jednak dla planujących termomodernizację czeka kolejne ułatwienie.

Audyt energetyczny

Aby jeszcze bardziej zachęcić niezdecydowanych, program Czyste Powietrze będzie pokrywał 100% kosztów audytu energetycznego. Dopłata nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze. Na wykonanie audytu będziemy mogli wnioskować o maksymalnie 1 200 zł.

Dwa wnioski w programie Czyste Powietrze!

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Celem tego jest promowanie termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Wcześniej program był nastawiony na wymianę nieekologicznych kotłów.

Umożliwienie złożenia drugiego wniosku o dopłatę będzie dotyczyć beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. W efekcie dom powinien osiągnąć określone w programie wskaźniki zużycia energii po zakończeniu prac termomodernizacyjnych.

Nie tylko głęboka termomodernizacja

Program nadal będzie oferował dotację na termomodernizację częściową. Nieefektywne źródło ciepła natomiast może być wymienione m.in.: na pompę ciepła, kocioł na gaz, czy kocioł na pellet. W nowej edycji programu Czyste Powietrze istnieje też możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynku bez wymiany źródła ciepła. Od wybranej przez wnioskodawcę opcji zależy poziom maksymalnej kwoty dofinansowania. Im bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie jest wybrane rozwiązanie, tym większe środki będzie można otrzymać. 

Maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze w zależności od decyzji inwestora.
Opracowano przez GLOBENERGIA na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Poszczególne źródła ciepła i usługi - kwoty 2023

Tak jak już wspomniano, każda usługa i urządzenie objęte dofinansowaniem charakteryzuje się innym poziomem dotacji. Ich łączna kwota nie może przekroczyć jednak wskazanych już maksymalnych poziomów. Kwoty podane w poniższej tabeli, to kwoty NETTO. Oznacza to, że należy do nich doliczyć podatek VAT.

Czyste Powietrze 2023
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze,
Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Jak podkreśla NFOŚiGW, w programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Czyste Powietrze 3.0 a ocieplenie i wymiana stolarki

Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu. Ile można otrzymać na ocieplenie i wymianę stolarki?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 50% - ocieplenie przegród budowlanych,
 • 40% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 75% - ocieplenie przegród budowlanych,
 • 70% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% - ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Warunki dofinansowania

Podstawowe wymagania stawiane inwestorom, którzy planują starać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:.

 • trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i mieścić się w przedziałach dochodowych
 • po zakończeniu przedsięwzięć w domu nie może pracować nieefektywne źródło ciepła, nawet jeśli skorzystano z dotacji na samą termomodernizację budynku
 • wybrane urządzenia muszą spełniać określone w regulaminie warunki - należy je zweryfikować przed realizacją inwestycji

Składanie wniosków w programie Czyste Powietrze

Wnioski w programie można składać elektronicznie lub w formie papierowej we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Można też zrobić to w urzędzie gminy, jeśli samorząd ma podpisane porozumienie z funduszem. Warto wiedzieć, że już ponad 2100 gmin ma porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze. Wspomniany wfośigw zajmuje się rozpatrywaniem wniosków. 

W nowej odsłonie programu wnioski będzie można składać od 3.01.2023 roku. Wnioski można składać przed, po lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że pierwszy wniosek, to wniosek o dofinansowanie, a kolejny to wniosek o płatność. 

Jeśli masz wątpliwości związane z którymkolwiek z etapów wnioskowania, możesz skorzystać z pomocy w urzędzie gminy. Cały czas infolinia Programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80, na którą można zadzwonić do doradców energetycznych i otrzymać odpowiedzi na pytania o program.

Źródło: NFOŚiGW, GLOBENERGIA.

Zobacz również