Czyste Powietrze i kompleksowa termomodernizacja – dofinansowania będą wyższe!

Pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze Paweł Mirowski od początku pełnienia tej funkcji ogłaszał, że zamierza wprowadzić zmiany w działalności programu. Nadrzędnym celem jest przyśpieszenie poprawy efektywności energetycznej domów w Polsce, co ma się odbyć poprzez m.in. zwiększenie dotacji i promocję głębokiej termomodernizacji.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
czyste powietrze

Jak podaje Paweł Mirowski program Czyste Powietrze został zrealizowany w 25%. Zaznaczył jednak, że w sumie złożono blisko 520 tys. wniosków na ponad 9 mld 666 mln złotych dofinansowania. Jeśli na te dane nałożyć dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z której wynika, że ok. 2,1 mln gospodarstw domowych powinno wymienić piec grzewczy, to osiągnięcia programu stają się bardziej widoczne. W ten sposób Mirowski ustosunkował się do zarzutów NIK wobec działalności programu. Szerzej poruszaliśmy ten temat w artykule Raport NIK ws. programu Czyste Powietrze – czy zarzuty są zasadne? Co zmieni się w programie?

Nacisk na kompleksową termomodernizację

Aby sprawić, że program będzie mógł zostać zakończony sukcesem potrzebne są zmiany. Inflacja, kryzys energetyczny, a także faktyczne niedociągnięcia programu muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją decydentów. Na zmiany według zapewnień nie będziemy musieli długo czekać. Mają one przede wszystkim zachęcać Polaków do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji.

“Planowane jest położenie jeszcze większego nacisku na termomodernizację budynków poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych dla osób, które przeprowadzą inwestycję wraz z kompleksową termomodernizacją budynku w celu obniżenia zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzania” - oświadcza Paweł Mirowski.

Co więcej, jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na kompleksową termomodernizację będzie mógł liczyć na podwyższone dofinansowanie do kosztów termomodernizacji. Podwyższenie przewidziano w każdej części programu, a jego wielkość jest uzależniona od części Programu, do której kwalifikuje się beneficjent ze względu na osiągane dochody. 

Dofinansowanie do audytu energetycznego

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Kolejnym wymogiem będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%.

Ponadto przewidziano dofinansowanie audytu energetycznego budynku, które nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze.

Rezultaty programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze podpisano dotychczas ponad 447,8 tys. umów na 8,06 mld zł, wynika z informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotychczasowe osiągnięcia programu na dzień 4 listopada prezentują się następująco:

  • wnioski złożone: 519 434 na 9,67 mld złotych dofinansowania,
  • umowy podpisane: 447 854 na 8,06 mld złotych dofinansowania,
  • wypłacone środki: 3,77 mld złotych.

Program Czyste Powietrze to priorytetowy mechanizm wspierający termomodernizację. Jego docelowy budżet wynosi 103 mld złotych, niemniej jednak co jakiś czas modyfikuje się go. Drogą do osiągnięcia wyznaczonych celów jest obejmująca 3 mln gospodarstw domowych wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe. Według idei programu ich miejsce mają zająć nowocześniejsze, nisko i zeroemisyjne, ekologiczne źródła ciepła, a także ocieplenie budynku.

Celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.

Źródła: ISBnews, PAP, NFOŚiGW.

Zobacz również