Aktualności Aktualności

Czyste Powietrze i obowiązkowy audyt – z czego wynikają zmiany w programie?

Jeśli chcemy zainwestować w pompę ciepła i uzyskać fundusze z Czystego Powietrza, takie rozwiązanie musi wskazać optymalny wariant w audycie energetycznym. Od 14 czerwca audyt jest obowiązkowy dla tego typu inwestycji.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

Od 14 czerwca wprowadzono nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz walkę ze smogiem. Aby skorzystać z funduszy na zakup pompy ciepła, konieczne jest teraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Na audyt można uzyskać dofinansowanie do 1200 zł z „Czystego Powietrza”. Dlaczego taki wymóg dotyczy tylko pomp ciepła, a nie innych źródeł ciepła? Odpowiedzi udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wyjątkowe podejście

Zapytaliśmy NFOŚiGW o powody wprowadzenia tego wymogu oraz dlaczego audyt energetyczny nie jest wymagany przy wnioskach o dofinansowanie dla innych źródeł ciepła.

Wprowadzenie w pierwszej kolejności obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego w przypadku przedsięwzięć obejmujących wymianę nieefektywnego źródła na paliwo stałe na pompę ciepła wynika z największych potrzeb beneficjentów w tym obszarze programu Czyste Powietrze” – odpowiedział nam NFOŚiGW.

Audyt ma więc sprawdzić, czy budynek jest dobrze dostosowany do pompy ciepła i czy taka inwestycja pozwoli nie tylko na zapewnienie komfortu termicznego, ale również na spadek kosztów ogrzewania. 

Montaż pomp ciepła powinien być wykonywany w budynkach o stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na energię na potrzeby ogrzewania lub poprzedzony przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji, której zakres w przypadku takich budynków powinien zostać wskazany w audycie energetycznym. Niewłaściwy dobór źródła ciepła może być problemem w przyszłości dla właściciela budynku, często nie do końca świadomego konsekwencji w postaci potencjalnie wysokich rachunków za ogrzewanie i/lub niewystarczające ogrzanie pomieszczeń, szczególnie w przypadku niskich temperatur na zewnątrz” – komentuje NFOŚiGW.

W przyszłości NFOŚiGW nie wyklucza również wprowadzenia obowiązku audytu dla innych nowoczesnych systemów grzewczych. Na audyt można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1200 zł. 

Audyt prawdę ci powie

Rzetelnie i dokładnie wykonany audyt pozwoli nam poznać wiele przydatnych danych o budynku i przewidywanych zmianach (planowanej termomodernizacji). 

Właściciel nieruchomości, po zapoznaniu się z prawidłowo przygotowanym audytem energetycznym, powinien być świadomy m.in. kosztów eksploatacyjnych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia” – odpowiada NFOŚiGW.

Audyt zaproponuje też optymalne rozwiązania termomodernizacyjne, które pozwolą na możliwie największą poprawę efektywności energetycznej budynku, przy zachowaniu minimalnych kosztów i jak najszybszym okresie zwrotu inwestycji. 

Prognozujemy, że pompa ciepła może być zamontowana tylko w przypadku, gdy przewiduje to optymalny wariant audytu. Montaż pompy jest możliwy zatem tylko wtedy, gdy audyt wykaże, że jest to zasadne rozwiązanie” – komentuje NFOŚiGW.

Sprawę komentuje również Jarosław Guzal – redaktor naczelny Termomodernizacja.pl:

Na nowych przepisach i konieczności wykonania audytu skorzystają przede wszystkim firmy oferujące systemy ociepleń i izolacje termiczne. W rzetelnie sporządzonym audycie energetycznym z całą pewnością to właśnie docieplenie ściany, dachu, fundamentu wraz z wymianą okien będą prawie zawsze w pierwszym rzędzie zalecane w procesie termomodernizacji. W ten sposób też, NFOSiGW chce uporządkować niezwykle istotny aspekt czyli kolejność prac realizowanych w ramach kompleksowej termomodernizacji. Do tej pory funkcjonowaliśmy w tym obszarze na zasadach “wolnej amerykanki” za co cenę (nie małą) płacili odbiorcy końcowi”.

Czy trzeba go słuchać?

Pojawia się pytanie, czy audyt jest wiążący i czy w jego wyniku zostanie nam narzucony kształt inwestycji? Okazuje się, że jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie z Czystego Powietrza, wtedy odpowiedź brzmi: tak. 

Prawidłowo przygotowany audyt energetyczny wskazuje optymalny zakres przedsięwzięcia do realizacji, w tym rodzaj nowego źródła ciepła. Jednym z wymogów uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest zrealizowanie zakresu wskazanego w audycie energetycznym” – wyjaśnia NFOŚiGW.

Wykonanie audytu finansowanego z Czystego Powietrza narzuca nam więc zakres prac, jakie musimy wykonać, żeby uzyskać dotację. Audyt nie zawiera jednak informacji o konkretnych producentach czy modelach urządzeń i materiałów, które możemy wybrać sami. W audycie znajdziemy tylko ich rodzaj i parametry, którymi powinniśmy się kierować przy wykonywaniu inwestycji.

Zatrzymaj wyniki!

Informacje niezbędne dla weryfikacji wniosku o dofinansowanie zawiera dokument podsumowujący audyt. To właśnie ten dokument dołączamy do wniosku, sam audyt energetyczny zostaje u inwestora.

Dokument podsumowujący audyt energetyczny zawiera informację m.in. o planowanym nowym źródle ciepła i musi być odzwierciedleniem audytu. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasadności zastosowania pompy ciepła, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może poprosić o przedstawienie audytu energetycznego w celu jego weryfikacji i tak często się dzieje” – mówi NFOŚiGW.

Pamiętajmy, że będąc beneficjentem Czystego Powietrza, mamy obowiązek posiadania pełnego audytu energetycznego przez cały okres realizacji i rozliczania przedsięwzięcia, a także 5 lat po jego zakończeniu. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i inne organy są upoważnione do kontroli dokumentu i inwestycji. Jak podkreśla NFOŚiGW:

Oczywiście te kontrole mają miejsce, szczególnie w czasie realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia”.

Jak audyty będą działały w realiach funkcjonowania programu? Co o tym sądzą eksperci? Już wkrótce ich opinie również przeczytacie na globenergia.pl oraz na termomodernizacja.pl