Czyste Powietrze – który kocioł wypada najtaniej przy modernizacji kotłowni w 2023?

Termomodernizacja systemu grzewczego to nie tylko pompy ciepła. Jest o nich głośno, ale przy aktualnych problemach z siecią energetyczną wydaje się, że całkowita elektryfikacja ogrzewnictwa na ten moment jest nie tyle trudna, co wręcz niemożliwa. Aby nasz dom mógł obniżyć wpływ na środowisko w postaci niskiej emisji, możemy zainstalować w nim bardziej ekologiczny kocioł. Jeśli jednak mówimy o wymianie kopciucha, to należy wspomnieć o programie Czyste Powietrze. W jego ramach możemy ubiegać się o dofinansowanie kotła na pellet, drewno, gaz ziemny oraz olej opałowy.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
Czyste Powietrze - który kocioł wypada najtaniej przy modernizacji kotłowni w 2023?

Zacznijmy od kilku słów o nośnikach energii przeznaczonych do kotłów dofinansowywanych w ramach programu Czyste Powietrze. 

Co spalamy w kotłach?

Po pierwsze drewno - jest odnawialnym źródłem energii, które jednak podczas spalania odpowiada (w dużo mniejszym stopniu) za niską emisję. Z uwagi na charakter biomasy zarówno drewno, jak i pellet są neutralne pod względem emisji CO2. Na szczeblu unijnym trwają debaty nad zakazem spalania drewna kawałkowego. Jakie mogą być tego konsekwencje? Staraliśmy się je wyjaśnić w artykule Czy będzie unijny zakaz spalania drewna kawałkowego? Trwa dyskusja!

Drugim opałem jest pellet, o którym też wspomnieliśmy przy okazji w powyższym artykule. Jako paliwo ma lepszą wartość opałową niż drewno, ponieważ charakteryzuje się większą gęstością. Jego zaletą jest także to, że produkuje się go z odpadów. Został jeszcze gaz ziemny i olej opałowy. Co do tego drugiego - nie będziemy uwzględniać go w analizie. W bazie CEEB (stan na 26.04.2023) wszystkich kotłów olejowych jest zaledwie 137249, a w programie Czyste Powietrze kocioł olejowy stanowi tylko 0,12% we wszystkich wnioskowanych źródłach ciepła (dane od 19.09.2018 do 31.03.2023). W przypadku wyżej wspomnianych kotłów na biomasę to 19,14%.

Na deser zostały jeszcze kotły gazowe. W ciągu 2022 r. kondensacyjne kotły gazowe znacznie zmniejszyły swój udział we wnioskowanych urządzeniach w Czystym Powietrzu. Wszystko za sprawą niepewności związanych z dostawami tego surowca, jak i wysokich cen rynkowych. Szerzej przyglądaliśmy się sprawie w artykule Ogrzewanie gazem staje się niemodne? Same kondensacyjne kotły gazowe w programie to 37,57% wszystkich wnioskowanych źródeł ciepła w ww. okresie.

Pamiętajmy też o prawie lokalnym, np. takim jak w Krakowie, gdzie obowiązuje zakaz spalania paliw stałych. Inną kwestią, która decyduje o wyborze jest indywidualna sytuacja inwestora. Dobry dostęp do drewna, brak przyłącza gazowego itd. - to wszystko wpływa na wybór nowego urządzenia grzewczego. 

Na jakie kotły możemy otrzymać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Wstęp już za nami - teraz nadeszła pora, aby porównać ze sobą te kotły. Prześledziliśmy internetowe oferty odnośnie sprzedaży źródeł ciepła. Które z nich jest najdroższe? Jak dużą część wydatków musimy pokryć z własnej kieszeni, nawet jeśli korzystamy z dotacji z programu Czyste Powietrze?

Do analizy wykorzystaliśmy średnie proponowane ceny urządzeń o mocy 15 kW (pellet i drewno) i 10 kW (gaz ziemny). Przy bardzo dużym uogólnieniu możemy założyć, że te moce są potrzebne do ogrzania ocieplonego budynku o powierzchni ok. 150 m2. Przypomnijmy też na jakie kotły można otrzymać dofinansowanie.

 • zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
 • na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • gazowy kondensacyjny,
 • zgazowujący drewno,
 • na pellet drzewny,
 • olejowy kondensacyjny.

Kocioł o podwyższonym standardzie - co to znaczy?

Tak jak odrzuciliśmy wcześniej kocioł olejowy z powodu braku zainteresowania tym źródłem ciepła, tak wykluczamy z analizy kotły na pellet i zgazowujące drewno, które nie mają podwyższonego standardu. Jednym z celów termomodernizacji jest często pomijany efekt ekologiczny. Kotły o podwyższonym standardzie emitują mniej zanieczyszczeń. Na przykład emisja pyłów wynosi maksymalnie 20 mg/kg (w innych kotłach jest to 40 mg/kg). Ponadto są to kotły bardziej zaawansowane technologicznie, co ułatwia jego użytkowanie i zwiększa komfort dla domowników. Takimi udogodnieniami może być np.: modulacja mocy palnika czy automatyczne oczyszczanie wymiennika.

Ile kosztują kotły? 

Ile więc musimy zapłacić za poszczególne kotły? SĄ TO CENY UŚREDNIONE NA PODSTAWIE OFERT INTERNETOWYCH. Do ich wyszukania posłużyliśmy się tzw. listą ZUM (zielonych urządzeń i materiałów), gdzie agregowane są informacje o ekologicznych rozwiązaniach, na które przysługuje dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

 • zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie 14 000 zł,
 • na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 15 500 zł,
 • gazowy kondensacyjny 5 000 zł.

Powyższe ceny to tylko koszt urządzenia grzewczego. Przypomnijmy, że dofinansowanie w programie Czyste Powietrze obejmuje: zakup/montaż kotła [...] z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Dodatkowo przy kotle gazowym w maksymalną kwotę dofinansowania wchodzi wykonanie przyłącza gazowego. 

Analizując poszczególne oferty można zauważyć, że kotły na pellet o podwyższonym standardzie są względnie najdroższe. Na drugim miejscu są kotły zgazowujące drewno, a następnie kotły gazowe kondensacyjne. Trudno jest porównać te trzy technologie, ponieważ jedne z nich wymagają bufora (przede wszystkim kocioł na drewno), kocioł gazowy nieraz potrzebuje przyłącza gazowego. To wszystko składa się na to, że każde z tych rozwiązań jest jedyne w swoim rodzaju - od samej zasady działania, przez pozyskanie paliwa, aż po jego spalenia w kotle. Ze względu na różny zakres inwestycji trudno jest je zestawić wraz z możliwymi dotacjami z programu Czyste Powietrze. W najbliższych artykułach przybliżymy ze szczegółami proces inwestycji w wyżej wymienione kotły.

Maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Na sam koniec przypomnijmy o jakie dofinansowanie można się starać w ramach programu Czyste Powietrze na poszczególne kotły. Przy poszczególnych poziomach dotacji podano także maksymalną intensywność dofinansowania, czyli procent faktycznie poniesionych kosztów netto dla poszczególnych inwestycji termomodernizacyjnych. 

Poziom podstawowy

45%

 • na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 9 100 zł)
 • zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 9 000 zł)

40%

 • olejowy kondensacyjny (max 7 400 zł)
 • zgazowujący drewno (max 6 600 zł)
 • gazowy kondensacyjny (max 6 100 zł)
 • na pellet drzewny (max 5 600 zł)

Poziom podwyższony

70%

 • zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 14 700 zł)
 • na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 14 300 zł)
 • olejowy kondensacyjny (max 13 000 zł)
 • zgazowujący drewno (max 11 700 zł)
 • gazowy kondensacyjny (max 10 700 zł)
 • na pellet drzewny (max 9 700 zł)

Poziom najwyższy:

100%

 • zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (max 20 400 zł)
 • na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (max 20 400 zł)
 • olejowy kondensacyjny (max 18 500 zł)
 • zgazowujący drewno (max 16 700 zł)
 • gazowy kondensacyjny (max 15 300 zł)
 • na pellet drzewny (max 13 900 zł)

Więcej o kwotach dotacji na źródła ciepła w artykule Wymiana ogrzewania w programie Czyste Powietrze w 2023

Opracowane na podstawie ofert internetowych, czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również