Czyste Powietrze – zmiany od 22 kwietnia! Dotacja na jeden budynek i obowiązkowa lista ZUM 

Od kwietnia pojawi się nowy obowiązek w programie Czyste Powietrze – pojawi się konieczność wyboru pomp ciepła i kotłów na biomasę z listy ZUM! Dla pomp ciepła dodatkowo pojawią się nowe zasady, które mają podnieść standard urządzeń dotowanych z pieniędzy publicznych. Co więcej, od kwietnia będzie można uzyskać tylko raz dotację w najwyższym poziomie dofinansowanie. Ma to ukrócić proceder wyciągania pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzili sprytni beneficjenci. Znamy daty wprowadzenia zmian!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor TERMOMODERNIZACJA.PL
czyste powietrze - nowe zasady

Podziel się

 • Od 22 kwietnia zmiany w programie Czyste Powietrze! Wśród nich jedna dotacja w najwyższym poziomie, zmiany wymagań dla pomp ciepła i obowiązkowa lista ZUM.
 • Producenci i dystrybutorzy pomp ciepła będą musieli przeprowadzić badania w akredytowanych laboratoriach na terenie UE lub EFTA. Tylko dzięki tym badaniom pompa ciepła będzie mogła znajdować się na liście ZUM.
 • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM innych urządzeń dotowanych w programie.

Wybrane urządzenia grzewcze w programie Czyste Powietrze, czyli pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet od kwietnia będzie można wybrać tylko i wyłącznie z tzw. listy zielonych urządzeń i materiałów. Wejście w życie programu ze zmianami zaplanowano na 22 kwietnia 2024 rok. Z kolei na 13 czerwca 2024 roku ustalono zakończenie okresu przejściowego. Na czym polegać będą inne zmiany w programie? 

Najwyższa dotacja w programie Czyste Powietrze na jeden budynek

Zacznijmy od jednej dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania. Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek lub lokal mieszkalny jednorodzinny. Osoba, która skorzysta z najwyższego dofinansowania na dany budynek, będzie mogła wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach poziomu podstawowego.

Obowiązkowa lista ZUM

Oprócz wspomnianego obowiązku wyboru urządzeń z listy ZUM pojawi się wiele zasad dla pomp ciepła. Po pierwsze pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu. Dodatkowo taką pompę ciepła trzeba zgłosić zgodnie z regulaminem. W tym miejscu należy nadmienić, że nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM kotłów na biomasę. Zarówno w przypadku kotłów na pellet, jak i zgazowujących drewno nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń wpisanych już na listę.

Badanie pomp ciepła pod program Czyste Powietrze

Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań. Wiemy również, że te badania będą musiały być przeprowadzone w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. Wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia. Ponadto badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio- i niskotemperaturowych. Zapytaliśmy resort klimatu i środowiska, ile jest takich placówek, a także, ile zajmuje wykonanie takich badań. 

“Na wskazanym terenie, czyli w krajach UE lub EFTA jest z co najmniej 20 laboratoriów posiadających wymaganą akredytację. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, szacowany czas oczekiwania na wykonanie badań to ok. 1-2 miesiące. Planowana zmiana programu Czyste Powietrze nie zakłada wyjątków, czy indywidualnego wydłużenia terminów” – odpowiada MKiŚ.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), odpowiedzialny za koordynowanie listy ZUM na zlecenie NFOŚiGW, będzie sprawdzał, czy pompy ciepła znajdujące się na tej liście spełniają nowe kryteria programu. Weryfikacja ta opiera się na analizie raportów z badań dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów. Po upływie okresu przejściowego na liście ZUM znajdą się jedynie te urządzenia, które zgodnie z wynikami wspomnianych badań spełniają ustalone wymogi programu i przeszły przez proces pozytywnej weryfikacji.

Co z typoszeregiem pomp ciepła?

W sytuacji, gdy istnieje zamiar zgłoszenia do umieszczenia na liście ZUM większej liczby modeli pomp ciepła należących do tego samego typoszeregu, istnieje możliwość przedłożenia wyników badań dotyczących całego typoszeregu zamiast pojedynczych modeli. Regulacje dotyczące tej procedury są następujące. Po pierwsze dla typoszeregu zawierającego maksymalnie 5 podtypów wystarczy dostarczyć raport z badania co najmniej jednego modelu z grupy. Warunkiem jest, że moc wszystkich modeli w typoszeregu nie różni się od siebie o więcej niż +/- 50% w stosunku do mocy zbadanego modelu.

Gdy typoszereg składa się z więcej niż 5 podtypów, należy przedstawić przynajmniej jeden raport z badania na każde 5 podtypów urządzeń. Producent i dystrybutor muszą jednak pamiętać, że urządzenia z zaworem czterodrogowym i bez niego nie mogą być zaliczane do tego samego typoszeregu. Aby uznać podtypy pomp ciepła za należące do tego samego typoszeregu, muszą wspólnie spełniać szereg kryteriów, w tym:

 • zastosowanie identycznej konstrukcji obiegu chłodniczego oraz tego samego czynnika chłodniczego/roboczego,
 • wykorzystanie tego samego producenta, typu i liczby sprężarek,
 • stosowanie tego samego typu elementu rozprężnego,
 • użycie tego samego typu skraplacza,
 • zastosowanie tego samego typu parownika,
 • implementacja tego samego procesu odszraniania,
 • użycie tego samego sterownika i zasady sterowania wydajnością,
 • ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób poruszać się po wspomnianej wcześniej liście ZUM, to zachęcamy do lektury naszego PORADNIKA. O wszystkich aktualizacjach będziemy pisać na bieżąco!

Zobacz również