Dobre wyniki budownictwa na starcie sezonu budowlanego 2023

Dane o aktywności ekonomicznej za luty wskazują na kontynuację hamowania gospodarki na początku 2023 r. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu zmalała o 1,2% r/r, a wartość sprzedaży detalicznej skurczyła się aż o 5%. W tych warunkach według firmy badawczej Spectis budownictwo sobie jakoś z tym radzi.

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja
Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.

Podziel się

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - luty 2023 roku oddano do użytkowania 34,1 tys. mieszkań, tj. 2,9% mniej niż w analogicznym okresie roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 18,8 tys. mieszkań – o 2,4% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 14,8 tys. mieszkań, tj. o 1,7% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,7% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 0,5 tys. mieszkań (wobec 0,8 tys. przed rokiem).

Budownictwo o dziwo rośnie

Tymczasem według firmy Spectis, podobnie jak w styczniu, pozytywnie zaskoczyła dynamika produkcji budowlanej. Po wzroście o 2,4% w styczniu, w lutym odnotowano 6,6%-owy wzrost produkcji budowlanej, co jest wynikiem zaskakująco dobrym (szczególnie biorąc pod uwagę wysoką bazę porównawczą z lutego 2022 r.). Na lutowy wzrost złożyły się: zwyżka aż o 21,5% w gronie wykonawców inżynieryjnych, wzrost o 4,3% w segmencie wykonawców specjalistycznych oraz 2,8% spadek wśród firm wznoszących budynki.

Budownictwo inżynieryjne napędza budownictwo

Stosunkowo wysoki wzrost produkcji budowlanej w lutym jest o tyle zagadkowy, że towarzyszyły mu znaczące spadki w produkcji takich podstawowych materiałów budowlanych jak cement (-15,6%), masa betonowa (-26,8%) czy wapno (-8,8%). Jednocześnie, dynamika produkcji asfaltu nadal była znacząca (87%). Dane o produkcji podstawowych materiałów potwierdzają więc trend rosnącego znaczenia budownictwa inżynieryjnego, które niweluje korektę w budownictwie kubaturowym.

Wyższa od oczekiwanej dynamika budownictwa w lutym może mieć też związek z regularnym niedoszacowywaniem przez GUS rzeczywistej inflacji w budownictwie, w wyniku czego wysokie dynamiki nominalne urealniane są zbyt niskim indeksem cenowym. Na stosunkowo wysoką dynamikę budownictwa inżynieryjnego wpływ mogła mieć również waloryzacja części kontraktów, szczególnie w budownictwie drogowym i kolejowym.

Źrodło: spectis.pl, gus.gov.pl