Dodatek elektryczny – od kiedy można składać wnioski?

Dodatek elektryczny to wsparcie finansowe w wysokości 1000 i 1500 zł. Docelowymi jego beneficjentami będą użytkownicy źródeł ciepła na energię elektryczną. Resort klimatu i środowiska opublikował już wzór wniosku o dodatek elektryczny. Co trzeba wiedzieć?

Zdjęcie autora: Redakcja Termomodernizacja

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.
dodatek elektryczny

W dniu 12 października Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek 1000 lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania.

Dodatek elektryczny wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Według niej ceny prądu pozostaną na obecnym poziomie z bieżącego roku do określonych limitów zużycia. Więcej pisaliśmy w artykule Ceny prądu 2023 – ile zapłacimy za 1 kWh?. Dodatek do ogrzewania elektrycznego będzie jednorazowym świadczeniem.

Kiedy 1000, a kiedy 1500 złotych?

W projekcie znajduje się przypomnienie, że zgodnie z ustawą wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zaznaczono, że kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 złotych, gdy zużycie w 2021 roku nie przekraczało 5 MWh. Dodatek w wysokości 1500 złotych w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie należy do wniosku dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, które potwierdzi zużycie energii elektrycznej w 2021 roku przekraczające 5 MWh.

Jakie dane do wniosku o dodatek elektryczny?

We wniosku należy podać przede wszystkim dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego, łącznie z danymi osobowymi jego wszystkich członków. Konieczne jest podanie numeru konta bankowego, a także określenie organu samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać, czy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest pompa ciepła czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Fotowoltaika uniemożliwi otrzymanie dodatku

Co więcej, przy składaniu wniosku niezbędne jest poświadczyć, że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Jeśli pod danym adresem działa mikroinstalacja OZE (przeważnie fotowoltaiczna), to wówczas nie przysługuje dodatek elektryczny.
Jest to spowodowane tym, że posiadacze fotowoltaiki mają tańszą energię, którą produkują w swoich instalacjach. Dzięki temu w bezpośredni sposób nie dotkną ich podwyżki rachunków na energię w takim stopniu jak innych.

Dodatek elektryczny na dobrze już znanych zasadach

Przy przyznawaniu dodatku elektrycznego obowiązują takie same zasady, co przy pozostałych dodatkach energetycznych. Zalicza się do nich m.in. przepis, który wprowadził niemałe zamieszanie przy dodatku węglowym. Mowa oczywiście o zasadzie - jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania.
Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej osób z gospodarstwa domowego pod tym samym adresem, to dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski oczywiście nie będą rozpatrywane.

Wniosek będzie można złożyć osobiście we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez Internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Naturalnie wniosek powinien zostać wypełniony bez błędów i bez naciągnięć. Informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń.
W momencie, gdy podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 

Wniosek o dodatek elektryczny - ważne daty

Wniosek o wypłatę dodatku będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 roku.

Szacuje się, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 800 tys. gospodarstw domowych. Budżet państwa przeznaczy na ten cel około 1 mld złotych. Zatem łącznie na wsparcie do kosztów energii elektrycznej państwo przeznaczy około 24 mld złotych.

Źródło: PAP, MKiŚ.

Zobacz również