Dofinansowanie na zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach wszystkich konkursów z  programu System zielonych inwestycji termomodernizacją objętych zostanie około 3000 obiektów, pozwoli to zaoszczędzić rocznie 7 000 000 GJ energii oraz uniknęcie emisji 750 000 ton dwutlnku węgla.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW). Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 104 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Wnioski można składać od 29 października do 29 listopada 2010 roku, do godz 15.30.
Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs II"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Więcej informacji na stronach NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW